Annonse
Reportasje av Utfiskingsprosjekt, garnfiske og vedlikehold gir større ørret
Trolig er det ingen som kan mer om hva som skal lykkes med utfisking enn Ingebrigt Tveite og Ingrid Våle

Reportasje || Våle og Vik i Sogn

Ørretdoktorene

Stadig flere av ørretvannene våre blir overbefolket. Det forsøker ekteparet Ingebrigt Tveite og Ingrid Våle fra Vik i Sogn å gjøre noe med

Publisert

- Tynningsfiske med småmaskede garn i overbefolkede ørretvann handler om å ta ut mest mulig yngel i strandsonen på kortest mulig tid. Det finnes imidlertid ingen quick fix. 

Ørretvannene må vedlikeholdes med garnfiske, ofte annethvert år. Det sier Ingebrigt Tveite, som sammen med kona Ingrid Våle har etablert seg med foretaket Innlandsfiske fra hjemmebasen i Vik i Sogn. Med 70 småmaskede garn i bagasjen, reiser ekteparet rundt til utvalgte og overbefolkede ørretvann i Vestland.

Ørretvann ved Våler og Vik i Sogn
I Vonavatnet i Naustdalsvassdraget i Vestland har uttynningsfisket gitt økt matfiskbestand og mer stor ørret

Geskjeftige

- Vi har begge fulltidsjobber utenom, så vi må begrense antall vann vi engasjerer oss i, forklarer de. Tveite har drøyt 30 års erfaring med utfiskingsprosjekter fra til sammen åtte ørretvann.

Ingrid har deltatt de fem siste årene. Oppheimsvatnet på Voss var første vann ut, der Tveite tynningsfisket fra 1990 til 2014. Koden ble først knekt ved bruk av garn med maskevidde 13 og 15 millimeter, som ble satt i strandsonen.

Betydelig mer storørret

- Ørretyngelen må høstes på tidligst mulig stadium. Vi registrerte også at stor ørret begynte å beite på småfisken som sto i garnet, så vi dumpet den døde garnfisken i vannet som mat for storfisken, sier Tveite, og legger til at andelen storørret har økt betraktelig i Oppheimsvatnet etter utfiskingsprosjektet.

I  båten på ørretvannet å kaster garn, reportasje utfisking
Ingrid Våle setter garn. Det går i ekspressfart

100 garn

Det er blitt midtveis i oktober når vi møter ekteparet ved Vonavatnet (470 moh.) i Naustdal; et vann der det årlig tas ut rundt 7000 røye- og ørretyngel.

Kvelden i forveien satte en dugnadsgjeng 100 garn fra land, med maskevidde 13–19 millimeter. Nå skal garna trekkes. Normund Svoen, leder av Øvre Naustdal Utmarkslag, forteller at tidligere utfiskingsforsøk med garn og ruse ga dårlig resultat. 

For ti år siden kontaktet laget derfor seniorrådgiver Harald Sægrov ved Rådgivende Biologer, som har prøvefisket vannet. Sægrov anbefalte massiv utfisking med småmaskede garn i gytetida og tidlig vår.

Ektepar og ildsjeler, reportasje for utfisking
Det er viktig å tenke langsiktig i utfiskingsprosjekter, sier ørretdoktorene Ingrid Våle og Ingebrigt Tveite. Ekteparet er «reisende i ørret.»

Kunnskapsbaserte tiltak

- Vonavatnet har altfor stor rekruttering, men nå ser det ut til at vi klarer å ta ut tilveksten. Fisken har åpenbart fått bedre størrelse og kvalitet. Målet vårt er å økematfiskbestanden, sier Svoen. 

Utmarkslederen forteller at de mottar årlige anbefalinger fra Rådgivende Biologer om hvor mye småfisk som skal tas ut av vannet. Vi fører nøye statistikk over uttaket. Utfiskingen må fortsette. 

-Forlater vi prosjektet, vil fiskebestandene øke og røya igjen ta over hegemoniet i vannet. Svoen skryter av innsatsen til Ingebrigt Tveite og Ingrid Våle. Tveite har deltatt de ti siste årene og er avgjørende for å få dette til, særlig med å lære oss effektiv garnsetting

Nå trekker vi 100 garn på to timer. Tidligere brukte vi hele dagen på langt færre garn. Svoen advarer andre grunneierlag mot å starte utfiskingsprosjekter basert på synsing: Tiltakene må være kunnskapsbaserte med rådgivning fra fagmiljø.

Et av Vestlandets beste ørretvann

Ørretdoktorene Tveite og Våle er med på rundt 30 årlige utfiskingsdager. Per nå er ekteparet involvert i fire ørretvann: Haukedalsvatnet, Granvinsvatnet, Vonavatnet og Hafslovatnet. Sistnevnte vann karakteriserer Tveite som et av Vestlandets beste ørretvann, hvor det ikke er uvanlig å få fisk på kiloen eller mer.

Kreves svært stor arbeidsinnsats for å lykkes

Ifølge seniorrådgiver Harald Sægrov ved Rådgivende Biologer, er det mulig å heve kvaliteten i overtallige ørretbestander, men det kreves svært stor arbeidsinnsats for å lykkes.

Det vil i alle fall gå tre år før man begynner å se resultater, og så må vannet vedlikeholdes med garnfiske enten årlig eller annethvert år. Sægrov har vært faglig ansvarlig for en rekke utfiskingsprosjekter på Vestlandet.

Han forteller at det vil være mest rasjonelt å fiske ut småørret i lengdekategori 14–20 centimeter, og at det trengs ett garn per fem meter strandlinje. Det er avgjørende å være klar over det store arbeidsomfanget.

Nesten ingen har garnfiskeerfaringer lenger, og man må i tillegg få opplæring i å fiske med mange garn samtidig. Jeg pleier å si til grunneierlag: Spør Ingebrigt Tveite om han kan hjelpe.

Sægrov er imponert over innsatsen «ørretdoktoren» legger ned. Tveite driver uttynningsfiske på en ekstremt effektiv måte. Jeg kan ikke få skrytt nok av den jobben han gjør, men behovet er langt større enn det ekteparet rekker over.

Mannskapet registrerer fisken
Dugnadsmannskapet i aksjon, all fangst blir gjennomgått og registrert.

- Det har en stor verdi for ei bygd å kunne tilby fiskevann med stor og fin ørret, understreker han. De siste årene har Tveite brukt stadig mer tid på rådgivning av dedikerte grunneierlag og lokal opplæring, istedenfor å gjøre alt det praktiske arbeidet selv. Vanligvis ligger det en prøvefiskerapport i bunn før vi setter i gang, ofte ført i pennen av Harald Sægrov. Han har for øvrig vært vårt faglige alibi siden 1996, sier Tveite. 

Utfiskingsprosjekter i regi av Innlandsfiske

Oppheimsvatnet, Voss herad (1990–2014).

Myrkdalsvatnet, Voss herad (2001).

Vangsvatnet, Voss herad (1998–1999).

Granvinsvatnet, Voss herad (2017–2023).

Hafslovatnet, Luster kommune (2017–2023).

Haukedalsvatnet, Sunnfjord kommune (2016–2023).

Vonavatnet, Sunnfjord kommune (2014–2023).

Hovlandsdalsvatnet, Sunnfjord kommune (2022–2023).

Tusenbrødre-vann forklares ofte med at folk fisker mindre enn tidligere. Tveite har i tillegg en annen forklaring:

Brannfakkel

- Klimaet har blitt mildere og sur nedbør-problematikken gradvis mindre, noe som har medført høyere overlevelse av småfisk. Det eneste som nytter i overbefolkede vann, er intensivt fiske med småmaskede garn, fastslår han.

 Gyteperioden på høsten og fjærmyggklekkingsperioden på våren, er de beste tidspunktene for utfisking, sier Tveite, som også kaster inn en brannfakkel: Siden stadig færre driver med ordinært garnfiske, er denne kunnskapen i ferd med å gå i glemmeboka. 

Det offentlige burde kanskje ansette profesjonelle folk i hvert fylke som kan bistå med veiledning og oppfølging av utfiskingsprosjekter. En rådgiver skal også si hva man ikke skal gjøre

Her mates predatorfisken med tidligere fangst av småfisk
Ingebrigt Tveite dumper nattas fangst i vannet. Mat for storfisken.
Utfiskingsprosjekter må være kunnskapsbaserte med rådgivning fra fagmiljø, sier leder i Øvre Naustdal Utmarkslag, Normund Svoen
Utfiskingsprosjekter må være kunnskapsbaserte med rådgivning fra fagmiljø, sier leder i Øvre Naustdal Utmarkslag, Normund Svoen

Vi er klare for dagens utfisking. Dugnadsgjengen består av fem båtlag. Påhengsmotorene fyres opp, mens Tveite forklarer at småfisken krever skjul i strandsonen. Det optimale er derfor å sette garna der bunnsubstratet består av steinur.

Garntrekkingens edle kunst

Tilfeldighetene vil at utfiskingen sammenfaller med høstens første snøfall, uten at det skaper problemer for dugnadsmannskapet. 

- Av alle værforhold, vil sterk vind være verst tenkelig arbeidsforhold for utfiskingsmannskapene, sier Tveite. Så får vi en oppvisning i garntrekkingens edle kunst. Det går i ekspressfart: Ingebrigt trekker, Ingrid plukker fisk og legger garna i runde stamper. Bruk av garnpinner er bannlyst. Dugnadsgjengen gjør strandhogg for å registrere fangsten. 

Hver fisk telles. Resultatet blir 1054 fisker i lengdekategori 12–15 cm. Påhengerne fyres opp igjen. Garna skal settes på ny. Nå er det Ingrid som setter, mens Ingebrigt styrer skuta. 

Garna renner over ripa. Og lærdommen etter 30 år i utfiskingsgamet? 

- Vi tar kun på oss arbeid i framtidsrettede prosjekter med engasjerte folk og der vannene er lett tilgjengelige. Ja, akkurat som her, sier ørretdoktor Ingebrigt Tveite og dumper nattas fangst i vannet.

Powered by Labrador CMS