Altalaksen - en tøff globetrotter

Forskere ved Universitetet i Tromsø har avslørt laksens vandringsruter i havet. Laksen fra Altaelva er en av de mest bereiste bestandene, og klarer seg bedre mot hai og rovfisk enn laks fra Irland, Canada og Spania.

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for atlanterhavslaks.

Salmotrack

Salmotrack-prosjektet har mottatt støtte fra Tromsø forskningsstiftelse, Norges forskningsråd, UiT, Alta laksefiskeri interessentskap og flere andre bidragsytere. 

Prosjektet var et samarbeid mellom UiT- Norges Arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning og flere andre nasjonale og internasjonale partnere. 

Forskningen følges nå opp med et nytt stort samarbeidsprosjekt, Sea Salar.

I dag vet vi mye om laksens liv i gyte- og oppvekstområdene i elvene og i kystsonen, men mindre om hvordan laksen vokser og overlever i havet.

Og kanskje er det nettopp der vi må lete for å forstå bedre hva som gir nedgang i laksebestanden i elvene våre?

Ved UiT Norges arktiske universitet har John Fredrik Strøm nylig tatt doktorgrad på atlanterhavslaksens store vandring i havet. For å skaffe forskningsdata, har han i flere år vært med på å fange, merke og slippe ut laks i Altaelva.

Stor variasjon i vandringsruter
– Laksens sjøfase er svært viktig, siden det er i havet mesteparten av veksten foregår, sier Strøm.

Denne fasen er viktig for hvor stor laksen blir, om den overlever og hvor mange laks det blir, ifølge Strøm, som nå sitter på svært god kunnskap om hvor laksen vandrer når den forlater sin trygge fødeelv.

– Vandringsrutene varierer fra laks til laks, så én enkelt laksebestand kan være avhengig av store havområder for å overleve, sier han.

Forskerne har brukt elektronisk merking på laks som har gytt ferdig. Studiene viste at laks fra Altaelva oppholdt seg i forskjellige områder av Nordøst-Atlanteren gjennom hele havvandringen. Laks fra Miramichi-elva i Canda brukte ulike deler av St. Lawrence-bukta og Labradorhavet om sommeren og høsten.

– Alta-laksens utbredelse gikk fra Novaja Semlja i det østlige Barentshavet til Jan Mayen nordvest i Norskehavet, mens enkelte laks som vandret vestover oppholdt seg i områder nær Svalbard store deler av høsten, sier Strøm.

Han forteller at flere laks viste en sterk tilknytning til havområdene rundt Jan Mayen. Det kan tyde på at forholdene i akkurat disse farvannene spiller en spesielt viktig rolle for veksten og overlevelsen til laks fra Altaelva.


– Vandringsrutene varierer fra laks til laks, så én enkelt laksebestand kan være avhengig av store havområder for å overleve, sier John Fredrik Strøm. Foto: Audun Rikardsen

Dykker mer om sommeren
Forskningen viser også at laksen dykker på ulike måter gjennom året og på ulike steder. Det var tydelige sesongvariasjoner i hvor dypt elektronisk merket laks fra Altaelva gikk. De hadde færre dykk på vinteren når det var mindre lys. Laks fra Miramichi dykket mer ute på åpent hav enn i kystnære områder.

– Laksen dykker også mer om dagen og mindre om natten. Resultatene våre viser at atlanterhavslaks kan finne mat på ulike måter, både nær overflaten og i det dype havet. Dykkingen kan også være en måte å komme seg bort fra rovdyr på, sier Strøm.

Noen av laksene dykket helt ned til 909 meters dybde; ellers tilbringer laksen mesteparten av tiden i de øvre ti meterne av havet.


Ved hjelp av elektronisk merking har forskerne i Salmotrackprosjektet kartlagt laksens vandringer i sjøfasen. Altalaksen bruker enorme områder i havet, fra Novaja Semlja i det østlige Barentshavet, til Jan Mayen nordvest i Norskehavet. Audun Rikardsen, som merker denne laksen, leder prosjektet. Foto: Audun Rikardsen

Færre døde norske laks
Forskerne fant også store variasjoner i dødelighet mellom laks fra ulike områder.

– Laks fra Irland, Canada, og Spania hadde større dødelighet enn laks fra Skandinavia og da spesielt Norge, sier Strøm.

Noen laks ble spist av sverdfisk, tunfisk, hval eller hai, men for de fleste fiskene kjenner forskerne naturlig nok ikke dødsårsaken. Skal de få økt kunnskap om hva som påvirker laksens dødelighet, trengs det med andre ord mer forskning.

Doktorgradsarbeidet har vært knyttet til forskningsprosjektet Salmotrack, ledet av professor Audun Rikardsen ved UiT. Han mener Strøms arbeid bringer helt ny kunnskap om livet til laksen ute i det åpne havet.

– Laksen er kanskje den mest studerte fiskearten i verden, men paradokset har vært at vi likevel har vist svært lite om den kanskje viktigste delen av laksens liv; sjøvandringen.

– Ved hjelp av avansert merketeknologi og analysemodeller, har Strøm vært den første til å kartlegge den sammenhengende laksevandringen til individuell laks i havet gjennom et helt år, forteller Rikardsen.

Han sier at Strøm også har klart å belyse noe av årsaken til at flere av laksene i sør dør enn de i nord. En av forklaringene ser ut til å være at laksen i sør oftere blir angrepet av sjøpattedyr og rovfisk som hai.

Saken er produsert av UiT - Norges arktiske universitet

Emneord: 

Siste fra Fiske

Reindyrket gjenutsettingsfiske er allerede forbudt i Norge, ifølge Mattilsynet. Foto: Atle Skjelde
Gjenutsetting:

Frontene skjerpes

Et reindyrket gjenutsettingsfiske er forbudt i Norge, mener Mattilsynet. Gjenutsettingsfiske er et kraftfullt forvaltningsverktøy, mener NJFF.
Sognefjorden er ikke bare hjem for sommerturister, men også spennende fiskeslag – som her, lange. Unn deg en dag med dyphavsfiske du også! Foto: Sondre H. Breian
Havfiske:

Kjør dypt i Sognefjorden

Det er fascinerende å slippe et agn ned på 200–400 meters dyp, uten å vite hva som kan bite på. Er det skate, lysing, lange – eller kanskje ei stor kveite?
Scener som dette var det mange av i Midt-Norge i sommer. Foto: Leif Stavmo.
Sesonganalysen:

Flomelvenes år

Mye regn og ideell vannføring sørget for partystemning gjennom store deler av laksesesongen i de små lakseelvene på Vestlandet – og i Orkla og Gaula.

På forsiden nå