Annonse

Beitegrunnlaget:

–Ønsker mer variert skogbehandling

NJFFs fagsjef Siri Parmann ønsker en mest mulig viltvennlig skogsdrift.
NJFFs fagsjef Siri Parmann ønsker en mest mulig viltvennlig skogsdrift.

NJFF er opptatt av at skogbruket må sikre sunne og livskraftige vilt- og fiskebestander.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– NJFF har i dag et stort engasjement for å sikre viltets og fiskens leveområder. Vi arbeider for vi skal ha et rikt mangfold med sunne og livskraftige bestander, som vi skal kunne høste av også i framtiden, sier NJFFs fagsjef Siri Parmann, og fortsetter:

– Elgen er en viktig ressurs både for jegere og grunneiere, men den er ikke er den eneste arten som er avhengig av god skogforvaltning. Det er også en rekke andre arter, flora og fauna, påpeker hun, og nevner skogsfuglartene spesielt.

Fagsjefen trekker også fram Norsk rødliste for arter 2021, der det kommer fram at den klart største påvirkningsfaktoren for truede arter er såkalte area- lendringer. Skogbruk er et eksempel på en slik type arealendring.

Siri Parmann støtter Olav Hjeljords oppfordring i et leserinnlegg i Jakt & Fiske i april i år, om å rette landbrukets støtteordninger inn mot en skogbehandling som gir en mer variert skog mht. tetthet, lystilgang og alder – som derved er mer gunstig for viltet.

– Vi skal selvsagt fortsatt ha skogsdrift. Vi ser imidlertid behovet for at morgendagens skogbruk kan bidra til å møte de utfordringene viltet står overfor på en bedre måte enn i en del tilfeller i dag, sier Siri Parmann.

Powered by Labrador CMS