Annonse

Bokanmeldelse || Fridykking for alle

Alt du trenger å vite om fridykking

Fagbokforlaget skjemmer ikke sitt eget navn når de gir ut landets første lærebok i fridykking, på godt og vondt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

På overflaten kan denne boka virke litt tørr, i den grad en bok som handler om å være iB vannet kan være det.

Fagbokforlaget og redaktør Helge Løvskar har virkelig gått inn for å lage fridykkingens store lærebok.

Fridykking for alle

Forfatter: Helge Løvskar (red.)

Sider: 272

Forlag: Fagbokforlaget, 2022

Pris: 459,-

Kapitlene tar for seg en lang rekke temaer: fridykkingens historie, terminologi, utstyr, sikkerhet, fysikk og teknikk. Den tar for seg dykkets effekt på kroppen, økosystemer under vann, ernæringsråd for fridykking, mat fra havet, ulike former for fridykking – inkludert undervannsjakt – og hvordan du kommer i gang med denne spennende hobbyen.

Bokanmeldelse: «Den nye fisken»

Hvert kapittel er utstyrt med en kildeliste, i god akademisk stil. Historiekapitlet, som trekker linjene helt til norrøn mytologi og Atlantis, kan nok også virke litt avskrekkende for den som bare vil komme seg under vann fortest mulig.

Men kapitlene om sikkerhet, fysikk og teknikk er rett på sak. Når man kommer til kapitlene om hva som venter under vann, og tips til undervannsfangst i form av sanking og jakt, så er det tørre førsteinntrykket glemt. Da er dykkerlysten vekket, og jeg som leser er solgt.

Guide: (Nesten) alt du må vite om undervannsjakt

Boken tar opp dyrevelferd og anbefalt måte å avlive en krabbe på. Forfatterne behandler det å ta liv med like stor respekt som en jeger gjør, og de er, som tidsånden ellers, opptatt av økologi og bærekraft.

En av bidragsyterne er psykolog, og snakker om hvordan trening i mindfulness kan hjelpe fridykkerens psyke, evne til å holde rolig puls, holde pusten lenger og ta bedre avgjørelser under vann.

Med tanke på hvor populært undervannsjakt har blitt i Norge, og ut ifra hvor grundig boken går til verks i mange av emnene den tar opp, ble jeg litt skuffet over at undervannsjakt ikke var viet et eget kapittel.
Temaet undervannsjakt strekker seg kun over fire og en halv side i et underkapittel, så vidt lengre en underkapittelet om den meget smale hobbyen undervannsrugby.

Ørjan Dyrnes, som er en av landets beste undervannsjegere, også tidligere omtalt i Jakt & Fiske, deler en utførlig liste med sine beste jakttips. Denne er også god.

Men, som i jakt på land, er det også ulike former for jakt under vann, tilsvarende posteringsjakt, drivjakt og smygjakt.

Å vie jaktformer mer plass kunne vært inspirerende og lærerikt for mange ferske og kommende undervannsjegere.

En grundigere orientering i ulike typer jaktterreng, kunne også vært matnyttig. Anmelderen krysser fingrende for at dette kommer i en revidert utgave eller som oppfølger seinere.

Powered by Labrador CMS