Annonse

Økokrim: – Ulovlig hogst kan ha skadelige konsekvenser

En ny rapport fra Økokrim viser at de fleste innmeldte tilfellene av ulovlig hogst ikke etterforskes. Nå etterlyser Økokrim tydeligere regelverk og en tydeligere skogbrukslov.

En ny rapport fra Økokrim viser at verdifull skog blir hogd ulovlig i Norge, og at mesteparten av sakene ikke etterforskes.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mange tilfeller av alvorlig miljøkriminalitet. Det dreier seg om ulovlig hogst av store områder og enkelttrær. Ofte skildres tilfellene som lite inngripende, men samlet kan skadene være alvorlige og irreversible, sier førstestatsadvokat og leder av miljøkrimenheten i Økokrim, Hans Tore Høviskeland i en pressemelding.

Skogen verner mot effektene av klimaendringer, blant annet ved å hindre flom, erosjon og skred. Med mer ekstremvær i vente kan ulovlig hogst få langt mer skadelige konsekvenser for samfunnet enn hva vi har sett hittil, skriver Økokrim i sin temarapport om ulovlig hogst fra oktober 2023. 

Du kan lese hele rapporten her.  

Rapporten baserer seg på saker om brudd på skogbrukloven og naturmangfoldloven i perioden 01. januar 2021 til 12. juli 2023. Derfor kan det være flere tilfeller av ulovlig hogst som ikke er tatt i rapporten.

– Ber om mer tilsyn

Det er kommunene som er førsteinstans i den offentlige forvaltningen av skog. Det er deres ansvar å passe på at loven overholdes. Likevel kommer de fleste meldingene om ulovlig hogst fra naturvernorganisasjoner og privatpersoner. Høviskeland etterlyser mer offentlig tilsyn.

Rapporten påpeker også at regelverket oppleves som komplekst, uoversiktlig og lite tilgjengelig. Høviskeland ønsker seg en tydeligere skogbrukslov, slik at sakene blir lettere å etterforske og påtale.

Økokrim har fått meldinger om ulovlig hogst utført av både skogbrukselskap og privatpersoner.

Powered by Labrador CMS