Annonse

Ulvesaken:

Dommer vurdert som habil – NOAH anker

Nå anker NOAH habilitetsvurderingen til tingrettsdommer – og ber om at rettsmøtet for å avgjøre lisensfelling av ulv utsettes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Tingrettsdommer Atle Torvud valgte å trekke seg etter klager om inhabilitet i ulvesaken, grunnet hans tidligere rolle som lokalleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ba om midlertidig forføyning 23.12.22 for å stoppe lisensfellingen av ulv i grenserevirene Ulvåa, Kockohonka og Juvberget. Fellingen skulle startet 1. januar.

Torvud avsa følgende kjennelse uten forutgående muntlige forhandlinger:

1. Staten ved Klima- og miljødepartementet skal ikke iverksette vedtak 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.

2. Klima- og miljødepartementet skal betale kr 224 307,- i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWf Verdens Naturfond, Noah For Dyrs Rettigheter innen to uker etter forkynningen av denne kjennelsen.

Den 27.12.2022 begjærte staten etterfølgende muntlige forhandlinger, og reiste spørsmål ved Torvuds habilitet, blant annet fordi han hadde vært medstifter og tidligere leder av et lokallag for MDG.

NOAH anker

Den 2. januar ble tingrettsdommer Helge Johannessen satt til å være ny dommer i det kommende rettsmøtet, som førte til en lang rekke henvendelser og innsigelser. NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr trekker frem at Johannessen i 2019 dømte i statens favør, som endte med at fire ulv i Letjenna-reviret i Åmot og Elverum ble felt.

NOAH saksøkte deretter staten, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett, som kom frem til at vedtaket var ugyldig. Avgjørelsen ble anket, og skal opp for Høyesterett i april.

Det er på bakgrunn av dette at NOAH nå anker Johannessens habilitetsvurdering.

– Vi anker både fordi vi mener det objektivt sett er uheldig at en dommer har hatt en i prinsippet helt lik sak tidligere, og fordi prosessen rundt habilitet har vært uheldig, sier faglig leder Siri Martinsen i NOAH til nyhetsbyrået NTB.

Organisasjonen mener at de to dommerne har fått ulik behandling.

– Den første (Torvud red. anm.) fikk ikke en habilitetsvurdering, men ble tatt av saken etter statens antydninger, sier Martinsen.

NOAH ber samtidig om at rettsmøtet førstkommende mandag utsettes til habilitetsspørsmålet er avklart. Jakt & Fiske får opplyst at Oslo tingrett trolig skal ta stilling til dette i løpet av dagen.

Martinsen har også til Dagsavisen sagt at hun mener det er kritikkverdig at staten ikke hadde tillit til Torvuds habilitet som dommer i det kommende rettsmøte.

– Ville staten ha ment det samme hvis dommeren hadde uttrykt sympati for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet? Er det bare noen partier som er egnet for dommere å stemme på? Staten bør ikke stille spørsmål ved dommeres habilitet på grunnlag av deres partitilhørighet. Staten bør ha tillit til alle dommere. Noe annet vil være å frata dommere deres demokratiske rettigheter og forhindre dem fra å stemme, sier Martinsen til Dagsavisen.

Endret rettslig grunnlag

Avdelingsleder og tingrettsdommer Hilde Gaarder har vurdert Johannessens habilitet etter at NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr kom med innsigelser. Hun skriver blant annet i sin avgjørelse at:

«Det som imidlertid for retten fremstår som det mest sentrale er at det er tilkommet nye momenter i rettskildebildet i forhold til det som var situasjonen da kjennelsen av 7. januar 2019 ble avsagt.»

Her refereres det til dommer i både lagmannsrett og Høyesterett, samt en endring i naturmangfoldloven n § 18 første ledd.

«Endringen består i at det nå er særskilt inntatt at det skal legges vekt på bestandsmålet i vurderingen av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c, som er den bestemmelsen som er sentral i den foreliggende sak.»

– En ulvetjeneste

Advokat John Chr. Elden har tidligere reagert på at Torvud ble byttet ut som dommer til det kommende rettsmøtet.

– Jeg understreker at jeg ikke mener noe om det underliggende spørmålet, men at det prinsipielt er uheldig at en dommer presses ut av regjeringen, eller av dens partshjelper, ved å rasle med et habilitetsspøkelse som neppe ville ført frem. Det er å gjøre regjeringen en bjørnetjeneste – eller ulvetjeneste kanskje, sier Elden til nettavisa Rett24.no.

Elden mener at en dommer har plikt til å avgjøre de saker som ender på ens tilfeldige bord, slik at vedkommende i kontroversielle saker ikke bør tillates å trekke seg av makelighetshensyn.

Fortsetter på svensk side

Lisensfellingen av ulv fortsetter på svensk side. I skrivende stund har det blitt felt syv ulv i grenserevirene siden mandag. Totalt er det felt 31 ulv i Sverige hittil.

Powered by Labrador CMS