Annonse

Har felt flere ulver i Sverige – kan tidligst starte i Norge om en uke

I Sverige har minst ti ulv blitt skutt på etter oppstart av lisensfellingen. Hva som skjer med årets lisensfelling i Norge, kan tidligst avgjøres neste mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.


Mandag 2. januar startet den største lisensfellingen av ulv i moderne tid. Hele 75 ulver skal felles i Sverige. I skrivende stund er minst ti ulv tatt ut den første dagen. Flest ulver skal felles i Värmland, der det er utstedt fellingstillatelse for 30 stykker.

Oppstarten av lisensfellingene hos svenskene har ikke vært helt uproblematisk. Ifølge leder Anders Olsson i Svenska Jägerforbundet har flere maskerte personer fulgt etter sporende jegere i terrenget. Det melder SVT.

Stans på norsk side

På norsk side skulle årets lisensfelling av ulv i tre grenserevir startet 1. januar. Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om at ulveflokkene i revirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka innenfor ulvesonen skal felles.

Men 27. desember ga Oslo tingrett de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold i begjæringen om en midlertidig forføyning, som innebærer at den planlagte fellingen av 21 ulver i de tre revirene ikke kan gjennomføres før den er rettslig behandlet.

Regjeringen svarte med å be om et snarlig rettsmøte for å få saken avklart. Rettsmøtet om årets lisensfelling av ulv i Norge blir førstkommende mandag, opplyser Oslo tingrett NTB.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet håper at de muntlige forhandlingene vil føre til at retten likevel gir staten medhold, og at den midlertidige avgjørelsen dermed endres før utløpet av fellingsperioden. Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.

I gang på svensk side

I Sverige har en domstol nå åpnet for lisensfelling i de omstridte grenserevirene.

Også der ble vedtaket utfordret av dyrevernorganisasjoner. En lavere rettsinstans stanset først fellingen, før den ble omgjort i en høyere rettsinstans, skriver Rovdyr.org, som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Retten mente at Sverige ikke trenger EU-godkjennelse før det åpnes for felling i grenserevirene.

Svak bestandøkning

I 2022 ble størrelsen på hele den skandinaviske ulvebestanden anslått til å være mellom 472 og 509 ulver, ifølge professor Richard Bischof ved NMBU.

– Av disse anslår vi at mellom 83 og 101 holder til i Norge, og mellom 381 og 417 i Sverige, sier Bischof til NTB.

Dette representerer en marginal økning sammenlignet med forrige vinter (2020/2021), hvor bestanden ble anslått til mellom 433 og 461 individer. Denne økningen skyldes endringer i den svenske bestanden, ikke den norske.

Norsk rovviltforvaltning

  • Partiene på Stortinget har inngått et rovviltforlik (i 2011) som beskriver hvordan bjørn, jerv, ulv og gaupe skal forvaltes i Norge.
  • Stortinget ønsker at rovdyrene forvaltes mest mulig lokalt. Derfor finnes det én rovviltnemd i hver av de åtte regionene forvaltningen er delt inn i.
  • Nemdene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet og Sametinget.
  • Nemdenes oppgave er å gjennomføre politikken til Stortinget. De velger også områder innenfor sin region der det skal være rovdyr, og der det ikke skal være rovdyr.
  • Bestandsmålene (hvor mange individer av rovdyr som er ønskelig i et område) bestemmes av Stortinget.
  • Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske.


Powered by Labrador CMS