Annonse

Stortinget sier nei til totalt fritidsfiskeforbud i Oslofjorden – for nå

Torsken har lenge vært fredet for fritidsfiske i Oslofjorden. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har blant annet et nettverk av såkalte nullfiskeområder i Oslofjorden, som også skal inkludere fritidsfiske. Dette forslaget har Stortinget sagt nei til, i påvente av oppdaterte forslag fra både Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

De største partiene går imot forslagene om fiskeforbud i deler av Oslofjorden, til tross for klare advarsler om økokollaps. – Ikke et reelt forslag, sier NJFF.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg tenker det er veldig sørgelig at regjeringen og Høyre enda en gang utsetter de tiltakene som er nødvendige for å redde Oslofjorden, sier MDGs Rasmus Hansson til NRK

Uttalelsen kommer det er blitt klart at forslagene om fiskeforbud i deler av Oslofjorden vil bli nedstemt i Stortinget. 

Blant de 13 punktene er:

  • Opprette bunntrålfrie soner i Oslofjorden og Indre Skagerrak
  • Etablere et nettverk av nullfiskeområder som også omfatter fritidsfiske
  • Totalfrede torsk

Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt går inn for de fleste av MDGs forslag. Men de andre partiene vil ikke være med på dette, deriblant Arbeiderpartiet. 

Vil avvente utredning

Ap-politiker og saksordfører Mani Hussaini sier partiet deler bekymringen om at Oslofjorden er i ferd med å «dø», men at de vil avvente en utredning fra Miljødirektoratet som skal komme i høst. 

Forskere med kunnskap om Oslofjorden har i årevis bedt politikerne om å legge større begrensning på fisket, for å redde fjorden fra en mulig økologisk kollaps.

– Ikke en havarert redningspakke

– MDGs forslag inneholdt mye bra, men det er likevel ikke en redningspakke for Oslofjorden som har havarert. Det er MDGs forslag som ikke har fått flertall i stortingets energi- og miljøkomite. Det er allerede vedtatt en omfattende tiltaksplan for Oslofjorden, som forvaltningen skal forholde seg til. Hovedfokus må være at denne følges opp med større politisk og økonomisk tyngde enn til nå, sier rådgiver Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Forbundet har støttet opp om forbudet mot å fiske torsk i Oslofjorden, men mener det er en svakhet at et slikt forbud ikke også omfatter alt det kommersielle fisket etter arten.

– Det som i hovedsak skiller MDGs forslag fra den eksisterende tiltaksplanen, er forslaget om store soner med totalt fiskeforbud, inkludert fiske på bestander med høstbart overskudd – slik som makrell. Vi mener for ordens skyld det er rom for en forbedring av de reguleringene som pr. nå gjelder i fjorden også for andre arter, herunder sjøørret, men det er avgjørende at eventuelle forvaltningsgrep er forholdsmessige, sier Fjeldseth.

Venter på direktoratene

Også NJFF mener det er lurt å avvente de kommende utredningene fra henholdsvis Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

– Når disse foreligger, har man forhåpentlig et langt bedre grunnlag for å vurdere et så inngripende tiltak som nullfiskeområder vil være. Per nå mener vi at den diskusjonen ikke er fylt med reelt innhold, sier Fjeldseth.

Powered by Labrador CMS