Annonse

Er Numedalslågen tilbake som ørreteldorado?

Åge Skullestad i Kongsberg JFF har lagt ned et formidabelt arbeid for å øke ørretbestanden i Numedalslågen. Hvis dialogen med andre brukere fører fram, kan prosjektet resultere i en historisk rehabilitering av Pikerfoss.

Hvis Kongsberg JFF får gjennomslag, kan en tidligere fantastisk ørretstrekning bli rehabilitert av kraftselskapet Glitre Energi Produksjon AS.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

For noen tiår siden var Numedalslågen fra Kongsberg til Veggli et eventyrlig ørretvassdrag. Det var ikke uvanlig å ta 30 pene ørreter i løpet av en ettermiddag, ifølge lokale sportsfiskere.

Men så kom den sure nedbøren som rammet sidevassdragene fra Ble og Veggli. Deretter kom den massive kraftutbyggingen. Resultatet ble en katastrofe for ørreten.

Kongsberg JFF leier de fleste fiskerettene på strekningen Labrofoss-Pikerfoss, og har lagt ned 2000 årlige dugnadstimer for å få ørretbestanden opp igjen. Nå kan foreningen endelig lykkes: Et pionerprosjekt kan medføre totalrenovering av Pikerfoss, Langeidfoss og Masovnfoss.

Guide: 20 prima ørretperler fra nord til sør

Vil rive terskeldammer

Pikerfoss kraftverk sto ferdig i 1983. Utbyggingen førte med seg utflating av flomtoppene, tilslamming og gjengroing. Det ble laget terskler og vannspeil av estetiske hensyn. Dette skapte gode livsvilkår for gjedde og abbor, som i dag utgjør hele 87 prosent av fiskebestanden. Fisketrappene er dessuten ikke-fungerende.

Sammen med en rekke offentlige og private aktører, har Kongsberg JFF skissert hvordan gyte- og oppvekstforholdene kan tilbakeføres. Undersøkelser har vist at ved å rive to terskeldammer, kan man nokså enkelt gjenskape det naturlige elveløpet med fosser og stryk.

Les også: Slik fisker du med tørrflue i skogstjern

Naturlig rekruttering

Kongsberg JFFs Åge Skullestad har vært selve krumtappen i arbeidet med Pikerfoss. Han forteller at årlig utsetting av 700 ørret har vist seg nærmest nytteløst. Både fordi gjedde og abbor spiser opptil 95 prosent av de utsatte fiskene, og fordi det har vist seg at de ikke greier overgangen fra pellets til naturlig føde.

Nøkkelen til å få ørretbestanden opp og stå, er naturlig rekruttering, som altså kan virkeliggjøres gjennom å gjenskape det gamle elveløpet.

Trygve Øderud i Glitre Energi Produksjon AS berømmer Kongsberg JFFs arbeid.

Optimistisk kraftselskap

– Kongsberg JFF har gjort en kjempejobb. Det er ingen tvil om at det miljøfaglige og hensynet til ørreten er godt begrunnet her. Det sier fagansvarlig miljø i Glitre Energi Produksjon AS, Trygve Øderud.

Han forteller samtidig at det har kommet innvendinger mot å fjerne vannspeilene ved Pikerfoss, både fra grunneierhold og turgåere. Øderud har imid- lertid stor tro på en løsning.

– Dialog er den raskeste veien til målet. Derfor har vi også blitt enige om å nedsette en prosjektgruppe der både grunneiere og JFF er representert, forteller han.

Trygve Øderud håper at dialogen kan føre fram til en god kompromissløsning før året er omme. I så tilfelle vil Glitre Energi Produksjon AS kunne sende prosjektsøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kort tid etter.

Powered by Labrador CMS