Annonse

Vedtektsendringer i NJFF:

Frykter forringelse av det lokale tilbudet

Pål Kristian Andersen, leder i Solbergelva JFF
Leder Pål Kristian Andersen i Solbergelva JFF sier foreningen håper å unngå eksklusjon, men innrømmer at det ikke ser veldig lyst ut slik saken nå står.

Solbergelva JFF, Krokstadelva JFF og Konnerud JFF i Buskerud er tre av forbundets lukkede foreninger som fortsatt ikke har avgjort om de skal følge opp kravet om vedtektsendringer.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har hatt et tett samarbeid den siste tiden, men ingen av foreningene har fattet et endelig vedtak i saken. Vi skal gjennomføre ekstraordinære generalforsamlinger i løpet av høsten. Da blir det opp til medlemmene å avgjøre, sier leder i Solbergelva JFF, Pål Kristian Andersen.

Alle de tre foreningene har tilgang på blant annet småvilt- og rådyrjakt i Drammensmarka, et tilbud de frykter vil bli betydelig forringet dersom dørene åpnes for alle.

– Det er viktig for oss å kunne gi et godt jakt- og fisketilbud til våre lokale medlemmer. Det er foreningenes bærebjelker. Vi har vanskelig for å se hvordan dette tilbudet kan opprettholdes dersom alle kan melde seg inn uavhengig av geografisk tilhørighet, sier Andersen.

Individuell tilpasning

Foreningene mener muligheten for noen individuelle tilpasninger i de nye vedtektene, ikke løser problemet.

– Hvis man har tilstøtende foreninger uten et tilsvarende tilbud, må man ta høyde for at mange vil melde overgang. Eventuelle særbestemmelser man etablerer, kan da lett bli omgjort av nye stemmeberettigede medlemmer, sier Andersen.

Han understreker at foreningene i utgangspunktet ønsker å være tilsluttet NJFF, men ikke for enhver pris.

Bidrar med mye

– Vi ser verdien av å være del av et større interessefellesskap, og vi bidrar med mye av medlemskontingenten vår til organisasjonen. Men når de nye vedtektene legger til rette for å ta en enda større del av vår lokale kake, synes vi det er ugreit. Vi forstår selvsagt logikken sett fra et organisasjonsperspektiv, men man må også evne å se dette fra de lokale medlemmenes ståsted, sier Andersen.

Dilemma

Buskerud er blant regionene med flest lukkede foreninger, i alt 13. Tre av disse har vedtatt de nye vedtektsendringene, én forening har valgt å melde seg ut av NJFF, mens ni har besluttet å vente for om mulig å få på plass en endring i mønstervedtektene ved neste landsmøte.

– Vi hadde håpet å få mulighet til å legge fram et forslag til vedtektsendringene på landsmøtet i 2024, men det lar seg jo ikke gjøre hvis vi blir ekskludert ved årsskiftet, sier Andersen.

Han forteller at han sammen med lederne i Konnerud JFF og Krokstadelva JFF har vært i kontakt med 25–30 andre foreninger rundt om i landet den siste tiden.

– De er fortvilet og deler vårt syn på saken. Noen har allerede vedtatt å melde seg ut, men de aller fleste ønsker som oss å være tilsluttet NJFF. De ser imidlertid at det blir svært vanskelig å ivareta medlemmenes interesser hvis de nye vedtektene innføres.

Powered by Labrador CMS