Annonse

Vedtektsendringer i NJFF:

Flere lokalforeninger kan bli ekskludert

NJFF-leder Knut Arne Gjems under NJFFs landsmøte 2021.
NJFF-leder Knut Arne Gjems mener åpenhetsprinsippet i de nye vedtektene er et riktig og viktig veivalg for organisasjonen.

Ved forrige landsmøte vedtok NJFF endringer i organisasjonens vedtekter, med krav om oppfølging lokalt innen utgangen av 2023. Tre måneder før fristen, sitter fortsatt flere foreninger på gjerdet.

Publisert Sist oppdatert

Kravet om enhetlige vedtekter for lokalforeningene er et såkalt prinsippvedtak, som ble vedtatt på landsmøtet i 2021. Bakgrunnen var å skape størst mulig grad av likhet i alle ledd av organisasjonen. I tillegg ble det vedtatt å innføre standardvedtekter for alle lokallag innen utgangen av 2023.

Slutt på lukkede foreninger

Ved midten av september hadde drøyt 430 av landets 550 lokalforeninger oppdatert og vedtatt vedtekter i tråd med landsmøtevedtaket. Flere av de resterende foreningene skal nå være i prosess for å rekke fristen, men en god del har også signalisert at de opplever det problematisk å skulle ta inn vedtektsendringene. Etter det Jakt & Fiske erfarer, er det særlig én bestemmelse som har vært tung å svelge: Fra 2024 vil det ikke lenger være mulig å ha lukkede foreninger. I dag er rundt 30 lukkede foreninger tilsluttet NJFF.

– Viktig veivalg

NJFF-leder Knut Arne Gjems betegner situasjonen som krevende. 

– NJFF er en demokratisk organisasjon, og i denne saken var det overveldende enighet i landsmøtet på alle punkter. Svært mange foreninger har da også jobbet godt med oppfølgingen, men det gjenstår fortsatt en del. Jeg håper likevel vi skal komme i mål med de aller fleste, sier han.

Gjems betegner landsmøtets beslutning om åpne foreninger som et viktig veivalg.

– Åpenhetsprinsippet gir et tydelig signal om at NJFF skal være en inkluderende organisasjon.

Må ekskludere

Ifølge NJFFs egne vedtekter, skal foreninger som unnlater å følge opp de vedtatte vedtektsendringene, ekskluderes. Også NJFFs domsutvalg har hatt saken til vurdering, konklusjonen er den samme:

«Det er ingen gråsoner, og forbundsstyret må anses forpliktet både gjennom vedtektene og landsmøtevedtakene til å gjennomføre eksklusjonsprosess», skriver utvalget.

– Det er ingen ønskesituasjon. Vi håper i det lengste at vi skal unngå å komme dit, vi har ingen foreninger å miste, sier Knut Arne Gjems.

 

Powered by Labrador CMS