Annonse

Stortest av multifuelbrennere

Test av multifuelbrennere - breddetest - stortest
En god brenner til vinterbruk fungerer selvsagt like fint i sommerhalvåret – om du aksepterer litt ekstra vekt.

De beste multifuelbrennerne

Er du i markedet for en multifuelbrenner, som også egner seg godt til vinterbruk? Vi har testet ti kandidater, og plukket ut de beste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Et turkjøkken med en brenner du kan stole på, er en svært viktig del av turutrustningen. Som det framgår av navnet, kan multifuelbrennere gjerne drives av flere typer flytende brennstoff, som renset bensin, parafin og diesel. Noen kan i tillegg fyres på vanlige gassbokser.

Til vinterturer i Norge anbefales renset bensin. Det gir rein og effektiv forbrenning, og er lett tilgjengelig. Gass kan være praktisk på kortere sommerturer, skal du være lenge i felt, vil bensin være å foretrekke også i sommerhalvåret. Det gir vesentlig flere brenntimer i forhold til pakkvolum, og man kan langt på vei eliminere plasskrevende tomemballasje underveis.

Slik er testen gjennomført

I denne testen har vi hatt fokus på vinterbruk med renset bensin som brennstoff. Alle brennerne har brent ca. 4 l bensin tilsvarende ca. 10–20 vinterbruksdøgn (0.2-0,4 l pr. døgn). At noen av brennerne også tilbyr mulighet for bruk av gass (med eller uten dyseskifte), har vi ansett som et pluss, så sant det ikke går på bekostning av funksjonalitet og driftssikkerhet ved bruk av bensin.

Målinger

I tillegg til praktisk bruk i felt, har vi gjennomført ulike koketester og langvarige «arbeidsøkter» under kontrollerte forhold. Her har vi blant annet målt koketider (gjennomsnitt for tre ulike kjeler), bensinforbruk og støy. Alle brennerne er blitt oppbevart 24 t i dypfryser (-18) for å sjekke at pakninger og koblinger tåler kulde.


Sulten? Les vår varmende oppskrift av røye i curry du lett kan lage på et stormkjøkken.


Vekt (brenner/pumpe), lengde på brennslange, diameter på støttearmer og brennerhode er målt av oss. Vi har renset og skiftet dyser, og plukket apparatene fra hverandre for å få et godt inntrykk av brukervennlighet og vedlikehold.

Jevnt

Det viste seg å bli et svært jevnt testløp. Samtlige brennere er av god kvalitet og gjør en dugelig jobb. Det er i stor grad detaljer og nyanser som skiller de beste fra de nest beste – ut fra våre kriterier. Mange er plassert høyt på karakterskalaen, men ingen nådde helt til topps, selv om vinneren var ganske nærme.

Sikkerhet og kullos ved fyring i telt

Ved bruk i telt må du kjenne brenneren din godt, besørge god lufting og avstand til teltduk og brennbare materialer. Bruk alltid en treplate/metallplate eller lignende som fundament og beskyttelse mot brennbart underlag. Ved forvarming, ha alltid et kokekar klart til å bremse eventuell utilsiktet høy flamme. For varme i telt gir fribrenning (uten kjele) reinest forbrenning og avgir minst kullos.

Test: Snønix stormkjøkken i titan

Dette endrer seg drastisk med kjele for kokkelering og snøsmelting. Kullos er en farlig, luktfri og usynlig gass som potensielt kan være dødelig. Unngå bruk av varmevekslende kjele i telt, da disse gir ekstra store kullosutslipp. Utfør snøsmelting og kokkelering i fortelt med god lufting. Fyll drivstoff-flaske utendørs, og aldri i nærheten av åpen flamme eller mer enn anvist maksmerke.

Støy

Konstruksjonen med forbrenning gjennom kun ett dysehull (som her) anses som svært driftsikkert, men gir en del støy ved fyring.
Konstruksjonen med forbrenning gjennom kun ett dysehull (som her) anses som svært driftsikkert, men gir en del støy ved fyring.

Sju av ti brennere i denne testen har en enkel og driftssikker konstruksjon som gir en vibrerende forbrenning og høyfrekvent lyd gjennom kun ett dysehull. Gjennomsnittet på desibel-utslag på disse er på hele 81 dB. Til sammenligning vil en alminnelig samtale ligge på omkring 65 dB, mens et rop når opp i om lag 80 dB. Tre av brennerne (Soto Storm breaker/Muka og MSR WhisperLite) skiller seg ut ved at gassen som dannes blir presset ut gjennom en rekke mindre hull/spalter i brennerhodet.

Dette oppleves å gi noe mer soting, men en svært stillegående og forbrenning (63 dB i gjennomsnitt). Vi har ikke klart å avdekke svakheter når det kommer til driftssikkerhet og pålitelighet i de ulike konstruksjonene i løpet av testperioden.

Forbrenning gjennom en rekke hull eller spalter i brennerhodet (som her) gir et behagelig lydnivå ved fyring. Løsningen kan imidlertid gi noe mer soting og vedlikehold over tid.
Forbrenning gjennom en rekke hull eller spalter i brennerhodet (som her) gir et behagelig lydnivå ved fyring. Løsningen kan imidlertid gi noe mer soting og vedlikehold over tid.

Vedlikehold og reparasjoner

Det er viktig å gjøre seg godt kjent med brenneren. Reparasjoner og vedlikehold er en viktig del av gamet over tid. Les bruksanvisning (og sjekk Youtube-demo) hjemme. Tren under kontrollerte forhold, så du slipper å plundre i felt. Ha alltid med komplett reparasjonssett på tur og kjøp ekstra delesett først som sist. Til de litt mer krevende vinterturene hvor en fungerende brenner er kritisk, anbefales alltid en ekstrabrenner i backup.

Testkriterier

Funksjonalitet, brukervennlighet og praktiske detaljer: 40 prosent

Driftssikkerhet og soliditet: 40 prosent

Egenvekt, pakkvolum og støy: 10 prosent

Pris: 10 prosent


Optimus Polaris OptiFuel – Testvinner!
Optimus Polaris OptiFuel – Testvinner!

Optimus Polaris OptiFuel

Drivstoff: Bensin, gass, parafin, diesel og flybensin

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, varmereflektor, bein til gassboks, pakkveske, smøremiddel, multiverktøy med magnet og bruksanvisning.

Effekt i watt: 4200 w (leverandør)

Koketid 1 L vann: 3,58 minutter (vår måling, snitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 25 cm

Vekt: 464 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 82

Diameter støttearmer/ brennerhode: 16 cm / 50 mm

Leverandør: Nordic Outdoor AS, www.nordicoutdoor.no

Pris: kr 3078,- (inkludert 0,6 L brenselflaske (279,-) som kjøpes separat)

Karakter: 5 - Testvinner!

Brukervennlig, robust og kompakt brenner for både flytende brennstoff og gass uten dyseskifte! Funksjonelle, utfoldbare støttebein for brenselflaske og gassboks opp/ned. Står stødig og gir god kjelestøtte. Pluss for stengeventil på pumpe, og presis justeringspendel direkte på brenner.

Sentrert, kraftig varme som enkelt lar seg finjustere. Effektiv vannkoker. Driftssikker og lett å vedlikeholde. Ergonomisk sammenfolding. Kjekk dyserensemagnet. Gir en del støy, men like fullt en meget god brenner med stort bruksspenn.


Optimus Nova Multifuel
Optimus Nova Multifuel

Optimus Nova Multifuel

Drivstoff: Bensin, parafin og diesel

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, varmereflektor, verktøy med magnet, oppbevaringspose og smøremiddel.

Effekt i watt: 2850 w

Koketid 1 L vann: 6,10 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 25 cm

Vekt: 465 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 81

Diameter støttearmer/brennerhode: 16 cm / 50 mm

Leverandør: Nordic Outdoor AS, www.nordicoutdoor.no

Pris: kr 2278,- (inkludert 0,6 L brenselflaske (279,-) som kjøpes separat)

Karakter: 4

Solid og funksjonell brenner for flytende brennstoff. Brukervennlig og enkel klargjøring og montering. Fravær av støttebein, men brenselsflaska hviler greit på ventilutgang, samtidig som justeringshjul er lett tilgjengelig.

Pluss for pumpe og brenselflaske med on/off side for å brenne hele systemet reint for bensin og utjevne trykk. Pluss for stengeventil på pumpe og presis justeringspendel direkte på brenner. Hendig rensemagnet. Sentrert, kraftig varme som enkelt lar seg finjustere. Gir en del støy, samt lang koketid og noe høyt forbruk.


MSR XGK EX Multifuelbrenner
MSR XGK EX Multifuelbrenner

MSR XGK EX Multifuelbrenner

Drivstoff: Bensin, diesel og parafin

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, varmereflektor, mini-repkit med rensenål og smøremiddel, bruksanvisning og oppbevaringspose.

Effekt i watt: Ikke oppgitt

Koketid 1 L vann: 6,12 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 17 cm

Vekt: 387 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 82

Diameter støttearmer/brennerhode: 19,5 cm / 48 mm

Leverandør: Varri AS, www.varri.no

Pris: kr 3348,- (inkludert 0,6 L brenselflaske (349,-) som kjøpes separat)

Karakter: 4

Bunnsolid, driftssikker og kompakt brenner for flytende brennstoff. Enkel klargjøring for bruk. Brennslangen er noe kort og stiv. Upresis varmeregulering kun på flaske, som gir en noe uforutsigbar og forsinket respons til brenner.

Bråker, men brenner stabilt og gir effektiv varme. God støtte for store kjeler. Noe lang koketid med stor kjele. God lukkeventil på plastpumpa, men savner mulighet for å brenne systemet reint og utjevne trykk når pumpe skal av. Litt stiv pris.


MSR WhisperLite Universal Brenner – Lettest og mest stillegående
MSR WhisperLite Universal Brenner – Lettest og mest stillegående

MSR WhisperLite Universal Brenner

Drivstoff: Renset bensin, parafin og gass

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, varmereflektor, inverter til gass, 1x pakning og oppbevaringspose.

Effekt i watt: Ikke oppgitt.

Koketid 1 L vann: 3,20 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 17 cm

Vekt: 326 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 52–64

Diameter støttearmer/brennerhode: 19 cm/ 50 mm

Leverandør: Varri AS, www.varri.no

Pris: kr 3048,- (inkludert 0,6 L brenselflaske (349,-) som kjøpes separat)

Karakter: 5 - Lettest og mest stillegående

Stillegående og effektiv brenner for både flytende brennstoff og gass (dysebytte). Lettbetjent, enkel, solid og driftssikker. Gir grei varmespredning for matlaging og brenner med jevn og fin flamme. Noe upresis effektregulering kun på brenselflaske – med forsinket respons til brenneren.

Brennslangen er noe kort og stiv. Kjekt med rensefunksjon ved å riste brenner på tur (nål i dyse ristes opp og ned). Effektiv snøsmelter og testens raskeste vannkoker med lavt forbruk i våre målinger.


5. Kovea Booster +1 Multifuel – Beste kjøp
5. Kovea Booster +1 Multifuel – Beste kjøp

Kovea Booster +1 Multifuel

Drivstoff: Bensin og gass

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, 06 L brenselflaske, multiverktøy, smøreolje, ekstra dyse, pakninger, ekstra brennerhode og oppbevaringspose. Vindskjerm og underlagsplate.

Effekt i watt: 3550 watt (renset bensin)

Koketid 1 L vann: 4,12 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennerslange: 30 cm

Vekt: 428 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 82

Diameter støttearmer/brennerhode: 19 cm / 45 mm

Leverandør: Vario Sport AS, www.variosport.no

Pris: kr 2499,- (inkludert medfølgende 0,6 L brenselflaske)

Karakter: 5 - Beste kjøp!

Solid og robust brenner for både flytende brennstoff og gass uten dyseskifte. Lang, myk og fleksibel slange. Flaska ligger stødig på integrert støttebein, noe som gir perfekt tilgang til reguleringshjul. Gummierte føtter med godt grep. God støtte for store gryter. Driftssikker og pålitelig.

Effektregulering kun på tanken, hvilket sammen med lang slange gir tålmodighetsprøve med forsinket respons. Likevel en god kjøkkenbrenner og effektiv vannkoker med lavt forbruk. Pluss for mulighet for å brenne systemet reint og utjevne flasketrykk når pumpa skal av. Høyt støynivå. Likevel en svært god allrounder til en god pris.


Primus Omnifuel
Primus Omnifuel

Primus Omnifuel

Drivstoff: Bensin, diesel, parafin, gass og flydrivstoff

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, brenselflaske (0,35 L), multiverktøy med rensenål, vindskjerm, varmereflektor, smøremiddel (silikonfett) og pakkpose.

Effekt i watt: 3000 w (bensin)

Koketid 1 L vann: 4,18 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 28 cm

Vekt: 476 g (brenner og pumpe)

Støy: Db 77–79

Diameter støttearmer/brennerhode: 20 cm / 50 mm

Leverandør: Fenix Outdoor Norge AS

Pris: kr 3099,- (inkludert medfølgende 0,35 L brenselflaske)

Karakter: 5

Svært robust, allsidig og pålitelig brenner for flytende brensel og gass (dyseskifte). Kjekt med hull i kjelestøtten til fastmontering av dysene som ikke er i bruk. Pluss for stenge /reguleringsventil på pumpe, samt presis effektregulering på brenneren. On/off side på flaska som effektivt brenner reint hele systemet og utjevner trykk.

Står stødig, gir god støtte til store kjeler. Konsentrert flamme. Gir en del støy. Driftssikker og enkel å vedlikeholde. Effektiv vannkoker og snøsmelter. Stor, solid og praktisk oppbevaringspose. Bunnsolid allrounder og et solid stykke turutstyr.


Primus OmniLite Ti
Primus OmniLite Ti

Primus OmniLite Ti

Brensel: Bensin, diesel, parafin, gass og flydrivstoff

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, brenselflaske (0,35 L), multiverktøy med rensenål, vindskjerm, varmereflektor, smøremiddel (silikonfett) og pakkpose.

Effekt i watt: 2600 w

Koketid 1 L vann: 5,23 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Brennslange: 28 cm

Vekt: 328 (brenner og pumpe)

Støy: Db 78–80

Diameter støttearmer/brennerhode: 17 cm/ 50 mm

Pris: kr 3399,- (inkludert medfølgende 0,35 L brenselflaske)

Leverandør: Fenix Outdoor Norge AS

Karakter: 4

Ligner Omnifuel, men mindre, lettere og med lavere effekt og forbruk. Dyser må skiftes ved bytte av drivstoff, men operasjonene er raske og enkle med medfølgende pipesett. Pluss for ventilregulering både på pumpa og brenneren. Presis regulering. Støyer, men brenner jevnt og fint.

Pluss for on/off side på flaska, slik at systemet enkelt kan brennes helt rent og utjevne trykk i flaska. Moderat vannkoker, men greit til kokkelering. Ikke den beste til store kjeler. Liten og pakkvennlig allrounder. Driftssikker og pålitelig. Litt stiv pris.


Soto Storm breaker – Mest nyskapende
Soto Storm breaker – Mest nyskapende

Soto Storm breaker

Drivstoff: Bensin, blyfri bensin og gass

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, brenselflaske (0,7 L), adapter til gassboks m/ventil, varmereflektor, futteral, reparasjons-sett, smøring, ekstra pakning og bruksanvisning.

Effekt i watt: 3500 W

Koketid 1 L vann: 4,10 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Vekt: 398 (brenner og pumpe)

Brennslange: 25 cm

Støy: Db 66

Diameter støttearmer/brennerhode: 17 cm /62 mm

Leverandør: Ultimate Nordic AS, www.ultimatenordic.no

Pris: kr 2649,- (inkludert medfølgende 0,7 L brenselflaske)

Karakter: 5

Spennende og innovativ brenner med regulator som blander bensin med luft under svært høyt trykk, og dermed kan tennes uten forvarming. Brenner også gass uten dyseskifte. Genial og enkel opptenning, men krever uforholdsmessig mye pumping for å oppnå høyt nok trykk.

Brenner stillegående og effektiv med god varmespredning og presis men forsinket regulering (kun regulering på pumpe). God kjelestøtte. Driftssikker gjennom testperioden og pluss for velutstyrt sett for vedlikehold, samt god løsning for å brenne systemet reint og utjevne trykk ved avslutning.


MSR Dragonfly – Beste til matlaging
MSR Dragonfly – Beste til matlaging

MSR Dragonfly

Drivstoff: Bensin, diesel og parafin

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, varmereflektor, reservedeler, bruksanvisning og oppbevaringspose.

Effekt i watt: Ikke oppgitt

Koketid 1 L vann: 5,17 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Vekt: 400 g (brenner og pumpe)

Brennslange: 17

Støy: 82–84 db

Diameter støttearmer: 18,5 cm

Diameter brennerhode: 50 mm

Leverandør: Varri AS, www.varri.no

Pris: kr 2948,- (inkludert 0,6 L brenselflaske (349,-) som kjøpes separat)

Karakter: 5 - Best til matlaging

Vurdering: Solid og driftssikker brenner som kun går på flytende drivstoff (dyseskifte). God varmespredning, presis flammeregulering direkte på brenner og god avstand til kjelen gjør den velegnet til matlaging, men moderat vannkoker. Litt glatte, men store og stødige støttarmer for større kjeler. Kort og stiv brennslange.

Avstanden til kjelen bidrar også til mer fullstendig forbrenning og mindre soting. Gir en del støy, samt noe lang koketid. Driftssikker og pålitelig. Brenner godt på lav varme. Savner lomme til tilbehør i pakkpose. Ingen løsning for å brenne rent og utjevne trykk i flaska, men god pumpeløsning som gir lite søl.


Soto Muka
Soto Muka

Soto Muka

Drivstoff: Bensin (anbefalt) og blyfri bensin

Kit inkluderer: Brenner, pumpe, vindskjerm, underlagskjerm, reparasjonssett og oppbevaringspose.

Effekt i watt: 4650 w

Koketid 1 L vann: 3,57 minutter (vår måling, gjennomsnitt tre ulike kjeler)

Vekt: 336 g (brenner og pumpe)

Brennslange: 24 cm

Støy: 69 dB

Diameter støttearmer/brennerhode: 15cm/ 45mm

Leverandør: Ultimate Nordic AS, www.ultimatenordic.no

Pris: kr 2418,- (Inkludert 0,7 L brenselflaske (269,-) som kjøpes separat)

Karakter: 5

Innovativ brenner som brenner bensin uten tradisjonell forvarming. En regulator som blander bensin med luft under svært høyt trykk (krever mye pumping) og kan dermed tennes utenforvarming. Brenner jevnt og stillegående med god varmespredning. Effektiv vannkoker.

Etter endt arbeidsøkt drei til «AIR» modus, og systemet brennes effektivt reint for bensin og utjevner trykk i flaska. Presis, men forsinket regulering (kun regulering på pumpe). Lite og vindutsatt brennerhode. Driftssikker gjennom testperioden, pluss for velutstyrt sett for vedlikehold.

Powered by Labrador CMS