Annonse

Leder

Den verdifulle frivilligheten

De bygger skytebaner og kultiverer gytebekker, stiller opp som banevakter og arrangerer et vell av kurs og aktiviteter for store og små. På fritida.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

De er NJFFs bærebjelker. Ingen av landets 546 lokalforeninger hadde klart seg uten frivillig innsats. Denne dugnadsånden er del av en formidabel nasjonal verdiskapning mange av oss kanskje ikke reflekterer så mye over.

Hvor mye er det verdt? I kroner og øre har SSB estimert verdien av den ulønnede innsatsen i Norge til 78 milliarder (2018). Det er ikke småtteri. I tillegg kommer verdien av alle de positive synergiene, som det er vanskelig å sette en prislapp på.

Som vennskap, tilhørighet og utøvelse av aktiviteter som gir tilværelsen mening. Her snakker vi om et formidabelt bidrag til samfunn og folkehelse, hvor alle ildsjelene i NJFFs lokallag er med på å gjøre en viktig forskjell.

2022 er Frivillighetens år. I den anledning har vi møtt noen av dem som tar i et tak for fellesskapet, som svinger hammeren og spaden og skaper gode møteplasser for andre.

Mange av dem er tillitsvalgte, de «faste» som holder hjula i gang. Men vi skal heller ikke glemme alle som trår til når det trengs. Til sammen utgjør disse menneskene en enorm innsatsfaktor, som også kan spille en avgjørende rolle når en krise rammer.

Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i samfunnet vårt.

Et eksempel fra egne rekker: Tusenvis av gytende pukkellaks invaderer nå norske vassdrag i toårige sykluser. Hvis pukkellaksen først får «fotfeste», har den kapasitet til å ødelegge økosystemene i våre lakseelver. 2021 ble et annus horribilis. Øst-Finnmark og Sør-Varanger JFF tok den verste støyten i det som ble karakterisert som en veritabel invasjon.

Det ble lagt ned en gedigen innsats lokalt. Av frivillige. De sto for et nybrottsarbeid mot en potensiell landsomfattende trussel for våre anadrome fiskearter. Tonnevis av pukkellaks ble fanget og lempet på land.

Hva så med innsatsen fra det offentlige, som tross alt har ansvaret for å bekjempe fremmede arter i norsk natur? Ikke mye å rope hurra for. Et forslag til handlingsplan var ikke mye til hjelp for dem som sto til knes i pukkellaks da invasjonen var et faktum. Man innså etter hvert alvoret også fra politisk hold, men det tok lovlig lang tid.

Frivillighetens år er forankret i en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, lagt fram av den forrige regjeringen. Det er et tett samspill mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. Den norske stat ser seg tjent med en sterk frivillig sektor, som skaper engasjement og inkludering, avdekker behov og finner løsninger.

Ubetalt, frivillig engasjement er en av de viktigste verdiene i samfunnet vårt. Men det må aldri bli en hvilepute for det offentlige når det trengs politisk handlekraft.

Powered by Labrador CMS