Bilder fra Camp Villmarkskvinne, arrangert på Annekloppa skytebane og Ramstadsjøen utenfor Oslo i 2021.
Bilder fra Camp Villmarkskvinne, arrangert på Annekloppa skytebane og Ramstadsjøen utenfor Oslo i 2021.

Kvinnedagen:

Gratulerer med dagen!

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har rekordhøy kvinneandel. Men det er ennå et stykke før organisasjonen legger seg til å hvile på laurbærene.

Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av 2022 hadde NJFF fått 19 904 kvinnelige medlemmer, som er 2413 flere enn året før.

– 2022 var et rekordår. Aldri før har vi hatt så mange kvinnelige medlemmer i NJFF, nesten 20 000. Vi ser vi en økning i antallet kvinner som tar jegerprøven, og som løser jegeravgift, opplyser organisasjonskonsulent Silje Klæbo i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

I dag er 60 av 508 aktive foreningsledere i forbundet kvinner.

Et bredt tilbud

Hun trekker frem et bredt tilbud av aktiviteter i lokalforeningene som viktig faktor for økningen. Forbundet har også fått flere kvinnelige tillitsvalgte og instruktører i organisasjonen.

– I årene fremover ønsker NJFF spesielt å jobbe for å øke andelen kvinnelige instruktører i alle grener. Det gir gode kvinnelige rollemodeller, slik at flere kvinner kan bli inspirert til å bli jegere, fiskere og medlemmer i NJFF, sier Klæbo.

Leder i NJFFs kvinneutvalg, Anne-Lise Malmedal
Leder i NJFFs kvinneutvalg, Anne-Lise Malmedal

Det gir allikevel ikke organisasjonen noen mulighet for å hvile på laurbærene.

– Dersom vi skal nå målsetningen om at andelen kvinnelige medlemmer skal opp på 20 prosent innen 2025, må vi fortsatt skape gode aktiviteter og miljøer for kvinner i NJFF . Organisasjonen må skape sosiale felleskap hvor kvinner kan utveksle erfaringer, heve egen kompetanse som jegere og fiskere og kan knytte kontakter. Da blir NJFF Sen attraktiv organisasjon å være medlem i, sier Klæbo til Jakt & Fiske.

Stø kurs

Kvinneandelen har økt med én prosent hvert år de siste årene, og ligger nå totalt på 16,2 prosent. Anne-Lise Malmedal, leder i det sentrale kvinneutvalget i NJFF, kommenterer det slik:

– Utviklingen er i stø kurs i riktig retning. NJFF har lykkes med å utfordre stereotypiske oppfatninger om at «menn jakter, mens jenter plukker bær». Ikke minst så er det takket alle regionlag og lokalforeningene som har hatt fokus på å ha egne jenteutvalg og arrangert aktiviteter kun for jenter.

I Norges Jeger- og Fiskerforbund visjon er «Jakt- og fiskeglede til alle, for alltid.».

– Siden 2013 har NJFF hatt en egen strategiplan for kvinnesatsning, sentralt, regionalt og lokalt. Nå jobber det sentrale utvalget med å utvikle denne strategiplanen videre. Vi har et mål om at det en vakker dag ikke skal være behov for egne utvalg i foreningene, men at jenter har tatt sin naturlige plass i en sterk og fremtidsrettet organisasjon, sier Malmedal.