30 røde revetips

Revejakt er spennende, variert og sosialt. Her er 30 tips for åtejakt, hijakt og jakt med drivende hund.
05. juli 2021
 1. Før du setter i gang med jakt med drivende hund, er det lurt å gjøre forarbeid. Ved aktiv sporing lærer du hvor reven har sine tråkk, jordhuler og hi, og dermed finner du passende poster. Hi og huler er ofte generalposter.
 2. Både kortbeinte og langbeinte hunder duger til revejakt.
 3. Let etter ferske spor tidlig om morgenen. Fordele poster rundt skogteigen eller skogsområdet hvor reven antas å være, samt ved hi og jordhuler i området.
 4. Slipp en eller flere hunder i området, gjerne fra hver sin kant. Er ikke hund tilgjengelig, send drivere gjennom området.
 5. Straks etter uttaket kan losen gå temmelig raskt, men den roer seg ned etter hvert.  Hvis reven ikke blir oppmerksom på postrekka, vil den ofte ture lenge rundt i terrenget. Blir den skremt, søker den til hi eller skjærer ut.
 6. Ofte befinner det seg flere rever innenfor ringen. De kan støkkes ut, så vær årvåken på post.
 7. Reven har meget skarpe sanser. Gå lydløst til posten, og sitt stille!
 8. Ved hijakt er det beste er å bruke hihund, som vil kunne markere om det er rev i hiet. Glatt- og strihåret foxterrier, tysk jaktterrier og dachs er vanlige raser.
 9. Hundene kan sette seg fast der gangene er trange, så derfor er jordhi best egnet.
 10. I en del hi kan reven støkkes ut ved at du stikker en lang kjepp ned i hiet, og roter rundt med den. For at dette skal fungere, må du komme under reven. Pirker du over fungerer ikke trikset. De andre jegerne står med hagla klar ved utgangene.
 11. Hunden halser når den finner reven. Hunden kan av og til komme ut og ta pauser, og da benytter reven tida til å bevege seg mot en av utgangene. Vær klar til skudd når losen starter igjen.
 12. Vil du prøve åtejakt: Finn et egnet skjul: uthus, låve, koie eller liknende.
 13. Skjulet bør isoleres både mot lyd og kulde, f.eks med steinull. Dekk dessuten innvendige flater (også hyller og glugge) med mykt stoff. Et lite dunk fra kolben, og reven er vekk!
 14. Lag gjerne en ”skytebenk” for godt anlegg.
 15. Legg ut åte så tidlig som mulig. Begynner du i august vil revetispa ta med hele kullet til plassen.
 16. Glugga bør ha et kikkevindu på f.eks 15 x 30 centimeter. Vinduet må ha en uttakbar rute av glass eller klar plast. Den må kunne åpnes lydløst, f.eks ved at den vippes opp og festes med ei snor på innsida.
 17.  Avstandsbedømmelse er vanskelig mot snø. Sett opp et staur eller annen form for merke ved lengste skyteavstand.
 18. Reven har faste perioder når den kommer til åtet, avhengig av hvor langt den må gå. Tidspunktet varierer fra sted til sted, men perioden fra 01 til 02 kan være en «giftig» time.
 19. Når åtet legges ut om høsten, kan du grave det ned en halvmeter under bakken. Det skal være tildekkes slik at reven må streve for å få tak i godbitene. For å spre lukten godt, lar du litt av åtet stikke opp, og setter ”lukterør” ned i jorda til åtet. 
 20. Fisk er supert reveåte!
 21. Del opp åtet i små stykker. Da vil reven holde seg på åtet og gå og ”samle”. Bruker du et stort åte må reven ligge og gnage over lengre tid – noe den er mer skeptisk til.
 22. Vær oppmerksom på detaljer. Den minste forandring ved glugga holder reven borte. (Røyk fra pipa, luke som er oppe, lys i bygningen og lignende)
 23. Det er en fordel om det normalt er husdyr, mennesker eller annen aktivitet i det bygget hvor glugga er. Det gjør reven mer tolerant.
 24. Reven vegrer seg mot åpne plasser. Ved ikke å legge åtet for langt fra skogen kommer dyra lettere fram.
 25. Når snøen er dyp, så tråkk opp stier til åtet fra skogen omkring. (Bruk f.eks en traktor hvis du har tilgang på det.) Da kommer reven lettere til åtet under vanskelige snøforhold.
 26. En skadeskutt rev går ofte i berg. Er den dødelig såret legger den seg alltid utenfor hiet. Hvis du er heldig kan du finne reven død utenfor inngangen neste morgen!
 27. Du har mange kalibre å velge mellom til revejakta. Hagle eller kombi er godt egnet.
 28. Passende hagldiametere til rev er tre til fire millimeter. Ikke skyt på lenger avstand enn 25 meter. Ved lengre avstander stopper revens tette underull ofte haglene.
 29. Passende riflekaliber er fra .22 Magnum og oppover, som .222 Rem. og .308 Win.
 30. Vær klar over at høy utgangshastighet og / eller halvmantlet ammunisjon (bly- eller hulspiss) kan forårsake ødeleggelser av skinnet.

Flere tips finner du i NJFFs hefte «Jakt og fangst av rødrev». På inn på njff.no, og søk på revejakt.

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå