Annonse

Digital våpensøknad:

Mangedoblet behandlingstid etter innføring av effektivt system

Under lanseringen av politiets helt nye digitale saksbehandlingssystem viste justisminister Emilie Enger Mehl hvor raskt saksbehandlingen kan gå. Men behandlingstiden har ikke gått ned som forventet i alle distrikter.

Politiets nye digitale system for søknad og behandling av våpensøknader skulle gi raskere svar og kortere køer. Et halvt år seinere er behandlingstiden femdoblet eller mer i flere av landets politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

I vår innførte politiet omsider sitt digitale system for behandling av våpensøknader. Siden har det blitt bygd ut til å også omfatte lånesøknader. 

Under lanseringen av systemet, ble justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls (Sp) våpensøknad godkjent på få minutter. Og for mange jegere har en rask behandlingstid med svar på dagen eller i løpet av få dager, blitt virkelighet. Men i blant annet Øst og Innlandet politidistrikt, frustrerer nå lang saksbehandlingstid mange jegere.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor det skal ta så lang tid når det digitale systemet er tilgjengelig, sier Morten Vanebo Jansen i Rælingen.

Per dags dato venter han på svar på to digitale våpensøknader. Den første søknaden ble sendt 28. august i år, den andre 11. september. 

– For Øst politidistrikt har det ikke hjulpet med digitalisering, snarere motsatt. Det overrasker meg, sier han.

Han hevder at behandlingstiden tidligere i høst var 16–18 uker i Øst politidistrikt. Nå må jegere som søker om flere våpen i jaktgarderoben belage seg på å vente i 23–25 uker.

En sammenligning Jakt & Fiske har gjort av politiets opplyste saksbehandlingstid før og etter innføringen av det nye digitale systemet, viser derimot at situasjonen i enkelte av landets politidistrikt er vesentlig verre enn som så. 

Før innføringen av digitalt system for behandling av våpensøknader, estimerte Øst politidistrikt med fire uker behandlingstid. I skrivende stund har estimatet passert tjue uker. Det samme er blant annet tilfelle hos Innlandet politidistrikt.

Se hele sammenstillingen lenger ned i artikkelen.

– Også i 2022 var det uhorvelig lang ventetid. Det er helt utrolig at det går an, sier Ole-Håkon Heier, regionsekretær i NJFF Østfold. 

–Utfordrende overgang

Jakt & Fiske har vært i kontakt med Øst politidistrikt og bedt om en forklaring på hva som er årsaken til den lange saksbehandlingstiden. Øst politidistrikt har hittil ikke besvart våre henvendelser.

Politidirektoratet (POD) opplyser at distriktene har en utfordrende situasjon, der begrensede ressurser må fordeles på mange viktige oppgaver, og at det er opp til det enkelte politidistriktet å prioritere oppgaver. 

– I en overgangsfase har distriktene fortsatt etterslep på manuelle søknader. Derfor tar det tid før effektiviseringen av digitalt system slår inn, sier Liv Aaberg Corneliussen, leder for juridisk forvaltningsseksjon i POD. 

Selve innsendingen av våpensøknad har lenge vært digital. Tidligere i år ble hele søknadsbehandlingen digitalisert, etterfulgt av lånesøknaden. Til neste år håper POD å også legge søknad om erverv av våpendeler og konkurransevåpen inn i det digitale system, som heter «Blink». 

Innlandet lover bedring

Innlandet politidistrikt er en av verstingene når det gjelder lang saksbehandlingstid, og oppgir blant annet frafall av øremerkede ressurser som en av grunnene til at tidsbruken har rast av gårde. 

– Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. Vi har nettopp lært opp flere til å bruke det nye systemet, og vil merke effekten på saksbehandlingstiden om et par uker, sier seksjonsleder Eva Pettersen i Bevillingsseksjonen for Innlandet politidistrikt.

– Noen søkere vil få innvilget søknadene sine veldig raskt, mens andre må vente. Vi har også noe etterslep fra da løsningen bare var halvveis digitalisert, opplyser hun.

Utfordrende overgang

– Når det ikke er noen anmerkninger på den som søker og man har ledig plass i våpengarderoben, skal søknaden i utgangspunktet gå rett igjennom med det nye systemet. Det var ikke intensjonen at det skulle bli slik som det nå er i enkelte av landets politidistrikt, sier Vidar Nilsen, fagrådgiver i NJFF.

Han opplyser at NJFF vil fortsette å jobbe for raskere saksbehandlingstid, og at estimatene som er oppgitt på politiet.no primært gjelder for søknader innsendt på papir.

Estimert saksbehandlingstid for søknad om erverv av jaktvåpen

Politidistrikt Saksbehandlingstider per 25. januar 2023 Saksbehandlingstidene per 23. oktober 2023
Agder politidistrikt1 til 2 uker4 til 6 uker
Finnmark politidistrikt1 til 2 uker4 til 6 uker
Innlandet politidistrikt3 uker24 uker
Møre og Romsdal politidistrikt2 ukerinntil 3 uker
Nordland politidistrikt3 til 4 ukerinntil 8 uker
Oslo politidistrikt4 uker6 til 20 uker
Sør-Vest politidistrikt1 til 2 ukerinntil 2 uker
Sør-Øst politidistrikt2 til 3 ukerinntil 4 uker
Troms politidistrikt4 til 6 uker6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt13 uker18 uker
Vest politidistrikt3 til 5 uker4 til 6 uker
Øst politidistrikt4 til 6 uker23 til 25 uker

Politiets saksbehandlingstider for tidligere i år er hentet fram ved hjelp fra verktøyet Wayback machine, som lar brukere se arkiverte versjoner av nettsider gjennom tidene.

Powered by Labrador CMS