Annonse
Det er storslått i Nordheimsdalen jaktfelt – om du liker det bratt og tett.

Loddrett hjortejakt

Hjortejakta setter årlig ny fellingsrekord. En stor del av hjorten skytes på bøen, men et betydelig antall dyr blir også felt i svært krevende terreng. Jakt & Fiske hang sist høst på et lag i jaktfeltet Nordheimsdalen i Aurland.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Hvis du går oppover, betyr det at du går i motbakke?

Det er Brede Skorve, til daglig fastlege i Sogndal, som spøker på sambandet. Under hjortebrunsten i oktober kan legen visstnok være vanskelig å få fatt i. Da trimmer han nemlig leggmuskulaturen i Nordheimsdalen, en hengedal høyt i fjellsiden over Aurlandsfjorden. Slik som nå.

Videre oppover med oss!

Doktoren begynner muligens å bli sliten etter to dagers vertikaljakt, men ikke verre enn at han utpå ettermiddagen vil kaste seg i fjorden av personhygieniske årsaker.

For svett, det blir du på hjortejakt i Nordheimsdalen. Gjennomsvett.

Fastlegen begynte hjortejaktkarrieren for ti år siden og har etter eget utsagn hatt en stupbratt læringskurve. Han jakter sammen med den erfarne duoen Kjartan Hovgaard og Bent Johnny Beckstrøm, begge hjortejaktguider hos Haukåsen i Sogndal.

Nå er helgas tredje og siste jag akkurat igangsatt i sognestupene. Vi skrur klokka et døgn tilbake:

Det ble stang ut på dagens første drev. Gjengen repeterer hendelsesforløpet.

Stang ut
Lørdagsmorgen plukket jaktleder Kjartan Hovgaard gjengen opp fra kaia i fjordgrenda Undredal. Så suste de ut fjorden i RIB- båten, velvillig utlånt av fridykkerklubben i Sogndal, før de klappet til kai i Nordheimsdalen.

Jaktlaget var hissig på grøten. Et jag på vei opp mot fjellstyrehytta 365 meter over fjorden endte resultatløst, det samme med smygjakta i kveldinga.

Riktignok hadde Øystein Walaker synskontakt med en bukk ved Hytteflaten og Bent Johnny ei kolle, men skuddene ble holdt tilbake grunnet tett vegetasjon.

I dag tørnet jaktlaget ut i grålysninga. Jaget foregikk tett oppunder 600- meterhøydekvoten, der postjegerne satt i et ras. To koller og en bukk tråklet seg forbi postene i fjellbjørkeskogen.

– Stang ut, sukket jaktleder.

Dermed bar det ned igjen til fjorden og kikkertrekognosering fra båt. Flere hjorter ble observert midt i fjellsida over den nedlagt gården Breisnes.

Tusenkronersspørsmålet: Vil dyrene legge seg i dagleie, eller trekke oppover mot fjellet?

Et velrettet skudd, og kalven stuper i ura.

Granitten gnistrer
Tre jegere ble ilandsatt øst for hjortene, mens Bent Johnny og Kjartan tok fatt på klatreetappen fra vest.

Og slik er altså stoda pr. nå, med siste mulighet for hjortefall denne oktoberhelga.

Ingar Liheim svarer legen kjapt via sambandet.

– Ja, oppover betyr motbakke, humrer han.

Vi klatrer videre med godt mot. Vinner sakte høydemeter. Svetten driver og flåtten biter. En ryggsekkstor blokkstein går plutselig kast i kast nedover fjellsida så granitten gnistrer.

– Pass på! advarer en sambandsstemme.

– Her passerte dyrene, sier Kjartan Hovgaard.

Kjartan fisker fram ei spruteflaske med talkum. Sjekker vindretningen. Generelt vil vinden trekke nedover fjellsida på morgenkvisten, og oppover når sola begynner å varme.

Egentlig skulle trekløveret Brede, Øystein og Ingar sitte på post, men nå dreier vinden. Jaktguidene tisker og hvisker. Planen endres.

– Vi poster. Dere jager, beslutter Kjartan.

Endelig, stang inn for Bent Johnny Beckstrøm, på helgas tredje og siste jag.

No kjem dei!
På morgenkvisten sprayet Bent Johnny rifleløpet med bøketjøre, et vidundermiddel for å lokke hjort, ifølge forståsegpåere.

– Jeg er i alle fall klar, smiler han og setter seg til rette inntil en furustamme.

Jaktradioen spraker.

– Jeg er i ferd med å gå meg skårefast på et skarv. Jeg må snu, melder Ingar. Da går det langt bedre med Øystein, som følger en hjortesti. Dyrene tar brått ut – midtstups. Strategien bærer frukter.

– No kjem dei!

Halvminuttet seinere dukker kolle med kalv opp som ånder framfor posten til Bent Johnny. Dyrene stopper nede i et lite ras 20 meter framfor posten. Hvor ble de av?

Der! Kolla og kalven passerer i ura over Bent Johnny, som hiver Blaser-rifla til skuldra.

Stang inn
To raske bogskudd – kalven først, så kolla – før postjegeren melder seg stolt på øret.

– Stang inn!

Etter en strabasiøs rutsjetur nedover fjellsida med hjortene i slepetau, kan jaktlaget puste ut på kaia i Breisnes. Kjartan forteller.

– Dette er tredje året vi jakter felt 1 i Nordheimsdalen. Sesongen varer fra 1. september til 31. oktober, med høydebegrensning 600 moh. Vi jakter helst i oktober måned. I september er det mye lauv, og særdeles innpåsliten flått, påpeker Kjartan Hovgaard.

Rutsjeetappen nedover fjellsida.

Jaktlederen legger til at de to fjellstyrehyttene i dalen har sin egen sjarm, med vedfyring og uten alle moderne fasiliteter.

– Når vinteren fester grepet, vil hjorten trekke ut herfra og inn i naboterrenget Frønningen, opplyser han og spør:

– Har noen sett Brede?

Plask, plask!

Jaktlaget fra Sogndal, fra

Nordheimsdalen jaktfelt:

Utenbygdsjegere prioriteres

Nordheimsdalen: Vernet som naturreservat, med mangfold av ulike furuskogstyper som til dels har urskogpreg. Spor etter tidligere tømmer- og stølsdrift.

Jaktfelt 1: To års leie. Utenbygds jegere prioriteres. Minimum fire jegere på jaktlaget. Feltet ligger ca. tre mil vest for Aurlandsvangen. Strekker seg fra Merkesgrovi på grensa til Lærdal kommune og ca. seks km innover fjorden. Nordover avgrenses feltet av høydekvoten som går 600 moh. Svært bratt og utilgjengelig terreng. Bra hjortebestand.

Fellingsløyve: Fire dyr.

Jaktperiode: 1. september – 30. oktober.

Overnatting: To enkle tømmerkoier, en ved fjorden og en 365 moh.

Søknadsfrist: 30. april. Info: www.aurland–fjellstyre.no

Jaktfelt 2: Leies ut til Aurland Jakt og Fiskelag. Innenbygds jegere prioriteres. Feltet omfatter delen av Aurland nordre statsallmenning som ligger ovenfor høydekvote 600. Ti fellingsløyver for hjort, i tillegg til elgløyve. Søknadsfrist: 15. 05. (Tlf. 57 63 22 95)

Her må du være i form

Daglig leder i Aurland fjellstyre, Harald Skjerdal, påpeker at Nordheimsdalen i Aurland nordre statsallmenning ligger svært avsides til, selv i Indre Sogn- sammenheng.

– Jaktlaget må disponere båt og ha avtale med en ettersøksekvipasje. I Nordheimsdalen er det få steder å postere pga. tett og bratt terreng. Skal du gå utenom stiene, må du være i rimelig god fysisk form.

Helikoptertransport

Skjerdal er ikke spesielt begeistret for den foreslåtte hjortejakta i januar, selv om han skjønner argumentasjonen.

– I en begrenset periode må vi akseptere ekstreme virkemiddel i en ekstrem situasjon, sier han.

For å stimulere til økt avskytning av hjortevilt rundt Nordfjella, tilbyr også SNO (Statens naturoppsyn) helikoptertransport av skutte dyr. Transporten skjer hver søndag i september og oktober. Kontakt: Petter Braaten i SNO, tlf. 92407771.

Foreslår utvidet jakt

Miljødirektoratet har foreslått å utvide jakttiden på elg og hjort i 15 kommuner rundt Nordfjella villreinområde fra 1. januar 2020 t.o.m. 31. januar 2022. Dette for å redusere tettheten av hjortevilt slik at skrantesyke (CWD) ikke spres videre.

Av hele 91 482 CWD- prøver siden 2016, har 25 tilfeller vært positive. Innsamlingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet.

Jaktstart 2020 og 2021: 15. august

Utvidet jakt 2020–2022: 1. januar – 31. januar.

Powered by Labrador CMS