Annonse

Leder

Brytningstid

Skal du jakte hjort i høst? Uansett om du sitter i måneskinn på bøen, er en del av postrekka eller smyger med eller uten hund i bratte lier, tar du del i en lang kulturarv.

Publisert Sist oppdatert

Arkeologiske funn i Hestneshula på Hitra tyder på at hjorten var viktig for menneskene allerede 2500 år før vår tidsregning. Så er da også Hitra fortsatt en hjortedestinasjon av ypperste klasse den dag i dag.

«...ude ved havet i Trondhjems og Bergens stift» fantes det hjort, det samme kunne ikke sies om Østlandet, skrev Erik Ludvigsen Pontoppidan i Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie, utgitt i 1752-53. Den tid er uomtvistelig forbi, og mye har endret seg siden dansken virket som biskop i Bergen. Offisielle fellingstall for hjortevilt i Norge de siste årene peker på en klar trend. Mens det skytes stadig færre elger, går det stort sett bare en vei med antall felte hjort, oppover. I takt med utviklingen, sprer også vårt nest største hjortevilt seg til nye områder i Norge.

Oppfordringen til rettighetshavere er klar; gjør det du kan for å slippe til neste generasjon jegere. Både fra egne og andre bygder

Enkelte nærmest «vasser» i hjort, og gir klart uttrykk for at det tærer på kreftene å tilbringe halve høsten i slaktebua. Samtidig er det mange jegere – i alle aldre – som sliter med å få tilgang til nettopp hjortejakt. NJFFs regionsekretær i Møre og Romsdal kaller det med rette for et «paradoks». Kjenner du ikke de rette folka eller mangler lokal tilknytning, kan det være krevende å få adgang til hjorteliene.

Oppfordringen til rettighetshavere er klar; gjør det du kan for å slippe til neste generasjon jegere. Både fra egne og andre bygder. Ikke bare føres kunnskap videre, det handler også om ressurs- utnyttelse. Det bidrar også til å holde problemer knyttet til beiteskader og trafikk mer i sjakk. Alt sammen er gode eksempler på hvordan jakta gagner samfunnet.

En annen art som brer om seg i Norge, er pukkellaksen. Der vår hjemlige atlanterhavslaks lever tre år i elva før den vandrer ut, er pukkellaksen klar for å spise seg fet i havet allerede samme vår som den klekkes. Innen du leser dette, har mengder av pukkellaks igjen forsøkt å gå opp i elvene i Finnmark. Om pukkellaksen tar knekken på de lokale laksestammene, kan konsekvensene for økosystemene bli store.

Visste du at elvemuslingen er vassdragenes renseri, og helt avhengig av både ørret og atlanterhavslaks for å spre yngelen sin? Pukkellaksen og muslingene er derimot ikke tilpasset et tilsvarende samarbeid i elva. De små skjellene renser 50 liter vann i døgnet. Uten muslingen kan miljøet i mange elver bli betydelig dårligere. Stikkord er oksygenmangel og bakterievekst.

I Finnmark har folk i sommer jobbet på spreng for å stanse pukkellaksens oppgang i elvene. Aller helst vil man bli kvitt den, men er det mulig å utrydde arten som nærmest er skapt for å utkonkurrere vår egen villaks? Det vil tiden vise. De færreste trodde vel at bestander av torsk, sild eller lodde skulle komme til å slite. I takt med den teknologiske utviklingen innen yrkesfiske, kom vi likevel på randen av stupet. Kanskje går det å sette sin lit til teknologien i positiv forstand denne gangen?

Har du sterke meninger?

Jakt & Fiske ser det som sin oppgave å være en arena for debatt og meningsutveksling om forvaltning, jakt, sportsfiske, forskning, naturtap og andre temaer som berører jegere, fiskere og friluftsfolk.

Vi tar imot leserinnlegg og kronikk til vurdering på redaksjon@njff.no.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og avvise innsendte bidrag. Bidrag kan også publiseres i bladet Jakt & Fiske.

Omfang

Kronikk: 5500 tegn med mellomrom.

Leserinnlegg, halvside: 1500 tegn med mellomrom.

Leserinnlegg, helside: 2800 tegn med mellomrom.

Powered by Labrador CMS