Annonse
Når kvelden blir til natt er kommer vårfluepuppene. Fisken og fiskerne følger etter.

Renaelva

Et sikkert tips til stor ørret på tørt

Ingen andre elver i Sør-Norge byr på tilsvarende muligheter til å kroke en tokilos ørret på tørrflue som Rena i Hedmark.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Denne fisken går meg på nervene, sier dama idet bakslengen nok en gang sveiper innom overhengende vegetasjon.

Alle elver fungerer slik at de største fiskene tar de beste standplassene. Her er det gjerne også krevende å fiske godt, denne standplassen er intet unntak. Det er umulig å vade mer enn en meter fra land, med overhengende trær og store mengder med naturlig mat som konkurrerer om oppmerksomheten fra flua di.

Fiskeren tror kastet er mislykket idet vannet rundt flua blir «borte». En gyllenbrun halefinne vinker adjø. Mangel på oppmerksom timing i tilslaget kompenseres med kraft. Kroken sitter som spikret, nylon og karbon formidler med tydelighet tilbakemelding fra en vettskremt ørret som allerede er på vei inn i neste postnummer. Fluefisker og tilskuer ser for seg forsidebilder på glanset papir. Ørreten gjør en brå endring av fartsretningen og en nifotsstang blir til en seks fot blomsterpinne …

Fisker som dette var nesten utenkelige da bestanden i elva var på bånn. Nå er det andre boller.

Gode oppvekstvilkår
Rena er ca. 30 kilometer lang fra utløpet av Storsjødammen til Løpsjødammen. Lange stilleflytende partier, et rikt insektliv og relativt stabil vannføring, gir gode oppvekstforhold for ørret og harr. Dammen ved Storsjøen gjør at vanntemperaturen holder seg lav om sommeren og høy om vinteren. Fisken får en lang vekstsesong. Ulempen er at sesongen kommer litt seinere i gang på våren og at fisken i praksis er fanget mellom to dammer uten særlig mulighet for vandring.

Rena får ca. 50 prosent av vannføringen overført fra Glomma via en 28 kilometer lang tunnel fra Høyegga-dammen til Rendalen kraftverk. Elvedalen har i utgangspunktet utfordrende topografi for landfiske. Kanaliseringen ble gjennomført på 40-tallet for å effektivisere tømmerfløtingen og vannføringen er doblet.

2,7 kilo …
Hevntokt, et par uker seinere. Moderat nordavind og overskyet, fine forhold for tung døgnflueklekking med spinnerfall. Vinden gjør at elva får økt tilførsel av varmere overflatevann fra Storsjøen, noe som i kombinasjon med døgnfluevennlig skydekke borger for spennende fiske.

Den brune caddisen plasseres lytefritt i kanten av bakevja og rekker knapt å bli våt før den forsvinner inn i et snøhvitt ørretgap. Fiskeren setter tilslaget etter læreboka. Fisken går rett til værs for å vise sin misnøye, før den blir gående inne på grunna, akkurat lenge nok til at jeg får den i håven. 2,7 kg vakker Rena-ørret!

Jon Museth mener det fortsatt er et stort potensiale å ta ut ved biotopforbedrende tiltak i elva.

De største på wobbler
Rena har tiltrukket seg sportsfiskere siden 1800-tallet. De fantastiske klekkingene har gjort elva til opphavssted for fluer som Rackelhanen og Superpuppan. Rena har optimal biotop for vårfluer og kan skilte med klekkinger som kan minne om myggsvermer i Nord-Norge. Elva har også gode døgnflueklekkinger, men de kan ikke måle seg med vårfluene i intensitet.

Elva har også vært populær blant sluk og markfiskere, og de største fiskene

blir tatt på wobbler, deriblant rekordfisken på åtte kilo. Når Høyskolen i Hedmark foretar undersøkelser av fiskebestanden sitter det små wobblere i enden av snøret. De drifter en fast strekning med båt og kaster inn mot land. Undersøkelsen gjøres på samme dato og samme strekke hvert år. Ulempen med metoden er at wobbleren ikke er like effektivt på harr som ørret, så man får langt dårligere materiale på harr.

To kilo overkommelig
Det er få andre elver i Sør-Norge hvor sannsynligheten for å få en ørret over kiloen er større, og antakelig ingen som byr på like gode muligheter til å bryte tokilos-grensen.

Åmot Elvelag har innført maksmål, fangstbegrensing og restriksjoner på utstyr og antall kroker. Antall fiskere falt, men både antall og størrelse på fisken i elva tok seg raskt opp etter at de nye reglene fikk virke. Fiskeguide Tore Litlerè Rydgren og ørretforsker Jon Museth er unisont enige om årsaken til den økende tettheten av stor ørret: Kraftig redusert uttak av stor fisk, bedre dialog og samarbeid med regulanten, hvor blant annet datastyrte damluker gir mer stabil vannføring.

–­ Det var også fornuftig at fylkesmannen trakk påbudet om settefisk overfor regulanten. Undersøkelser har vist at gytebestanden, og derved produksjonen av vill ungfisk, øker ved denne forvaltningsformen. Det blir mer stor fisk og bedre rekruttering i elva, påpeker Jon Museth.

Fiskeregler

Sesong: Ørretfiske fra 15. januar til 31. oktober. Harrfiske er åpent ut november.

Kun mottaker løse kroker, markfiske må utøves med sirkelkrok. Det tillates maksimalt tre kroker på fiskeredskap (eksempelvis en trippelkrok eller tre enkelkroker).

Fluefiskesone med båtfiskeforbud.

Bag limit på en villfisk fisk pr. art under 40 cm, ingen begrensing på størrelse eller antall for settefisk (finneklippet).

Alt fiske skal skje aktivt. Fiske med ståsnøre og bruk av agnfisk er ikke tillatt.

Markfiske i Søndre Rena er kun tillatt dersom det brukes sirkelkrok.

Fiskeren plikter å medbringe knuteløs håv og målebånd.

Fiskekort for Renaelva og utleiehytte i området, finner du på Inatur.

Fluetips

  • F-fly krok 12–18
  • Streaking Caddis, Dyret, G & H Sedge, Renaflua, Devil Bug
  • Superpuppan
  • Spent spinner
  • Døgnflueduns krok 10–18
  • Maur
  • Nymfer: Prince nymph, GRHE, tungstensnymfer
  • Streamere: Stickleback zonker, Woolly bugger, Dynamitt, Muddler minnow
Renaelva har en bestand av Norges største døgnflue, Ephemera danica. Den er ikke spesielt tallrik, og du finner den hovedsaklig i de stilleflytende partiene nederst i elva, men når den er der, ser de store opp …

Rena-rekord

Gjeldende norgesrekord for harr på flue er tatt i Rena, vekt 1,9kg. Rena har for øvrig en fantastisk bestand av storvokst harr. Maksmål er en type forvaltning som særlig gagner harr da den vokser svært sakte etter å ha nådd 40 cm.

Fisken tar til seg det meste av maten under vann, til tørrfluefiskernes store ergrelse. Her ser vi en vårfluelarve.

Puppefiksert

Ørreten og harren i Rena er svært glad i å spise vårfluepupper, og siden elva har fantastisk vårflueklekkinger har fisken god trening i å skille ekte og falsk vare. Derfor er det lurt å holde blikket på elva om kvelden og være forberedt til å fiske med superpuppan og andre vårfluepupper inn i nattemørket.

Dette fiske er like spennende som krevende. Rask strøm, dypt vann og fravær av lys er en utfordring for de fleste. Rett fisketeknikk er ofte viktigere enn fluevalg. Flua må gå på skrå nedstrøms i helt rett hastighet, noe som er krevende i mørket.

Puppefikserte fisker kan gi noe av det mest spennende og frustrerende fisket du kan oppleve i Rena. Fiskene er ekstremt selektive og mengden insekter kan være enorm. Riktig flue er en forutsetning for å lykkes. Her en Sømmepuppe.
Powered by Labrador CMS