Kraftige reaksjoner på planer om stamfisk-produksjon av sjøørret

Investeringsselskapet Grundvågen AS på Smøla søker om å starte stamfiskproduksjon av sjøørret. Det er svært dårlig nytt for en allerede truet sjøørretbestand langs kysten, mener NJFF.
01. februar 2022

Selskapet skal bruke sjølokaliteten Gjelsøya på Hitra til sjøproduksjonen, og klekkeriet hos Nekton Settefisk på Smøla. I startfasen er planen å fange inn rundt 100 sjøørret som settes i not ved Gjelsøya i løpet av sommeren 2022.    

Det er Fiskeridirektoratet som kan tildele akvakulturtillatelse for stamfisk av laks, ørret eller regnbueørret.  

– Vi søker nå om tillatelse til stamfiskproduksjonen, sier Per Gunnar Kvenseth fra Grundvågen AS.  

– Sjøørreten er uprøvd i avl i Norge. Fisken vokser seinere enn laksen og har høy kvalitet. Vi har presentert ideen for amerikanske kunder, som er kjempeinteresserte, sier han.   

Skjær i sjøen  

Kvenseth påpeker at avlsprogrammet skal bygges gradvis opp, og at det kan ta ti år før man får fram matfisk.  

For å unngå rømming, vil det bli brukt ekstra sterke nøter og lukkede flytende oppdrettstanker i betong med rensing.        

– Sjøørreten vil tilbys et så sikkert, rent og friskt oppvekstmiljø som mulig. Bruk av eksisterende vaksiner eller utvikling av nye kan bli aktuelt ved behov, sier
Kvenseth.    


– Oppdrett av sjøørret vil kunne få de samme utfordringer som ved oppdrett av atlantisk laks, sier forskningssjef Terje Svåsand ved Havforskningsinstituttet (HI). Foto: Erlend A. Lorentzen.

Men det kan oppstå skjær i sjøen, ifølge forskningssjef Terje Svåsand ved Havforskningsinstituttet (HI).  

– De to største miljøutfordringer ved dagens oppdrett av atlantisk laks er spredning av lakselus og genetisk påvirkning. Oppdrett av sjøørret vil kunne ha de samme utfordringene. I tillegg er det viktig å ha gode strategier for fiskevelferd og fiskehelse.   

Urealistisk prosjekt 

Også sportsfiskekonsulent Sondre H. Breian i NJFF peker på lakselus og genetisk påvirkning som hovedutfordringer. Han poengterer at mange sjøørretstammer har viktige genetiske varianter.  


NJFFs sportsfiskekonsulent Sondre H. Breian. Foto: Torgeir W. Skancke

– Med en generelt truet sjøørretbestand langs norskekysten, vil selv små påvirkninger kunne skape problemer for framtidig overlevelse og reproduksjon. Og lakselus er allerede et stort problem.  

Breian minner om at i liknende saker ved oppdrett av ørret i ferskvann, pålegges oppdretteren bruk av stedegen stamme.  

– Det bør åpenbart gjøres også i dette tilfellet, sier han.  

Breian er høyst usikker på realismen i prosjektet, og sier mange sjøørretstammer blir kjønnsmodne allerede ved vekter på 0,5–1 kilo.  

– NJFF vil følge nøye med på hva som skjer framover i denne saken.

–––––––––––

Les også hvordan sportsfiskeprofil Asgeir Alvestad reagerer:
– Katastrofalt for miljøet

Emneord: 

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå