Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.
03. desember 2020

Siden 2002 har forskere funnet DNA-skader hos hyse fanget i de store oljefeltene i Tampenområdet, som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. 

Nå har  Havforskningsinstituttet undersøkt hvilke forurensningskilder som forårsaker samme type DNA-skader. Under laboratorieforsøk spiste hyser i to måneder fôr som var forurenset med kjemikaliene fra både produksjonsvann, oljeforurenset sediment og tunge tjærestoffer (PAH). Deretter fikk de rent fôr i to måneder.

Det viste seg at alle undersøkte kilder ga utslag.

– Resultatene fra analysene tilsa at kun ett måltid med forurenset fôr var nok å finne DNA-skader i leveren, sier forsker Sonnich Meier, og legger til at skadene blir værende i lang tid etter at de begynte å fôre hysen med rent fôr.

Han sier resultatet i verste fall kan gi mutasjoner og kreft. 

– Skadene oppstår når fisken prøver å kvitte seg med «avfallsprodukter» etter at den har vært utsatt for forurensningskilder. I stedet for at stoffene forsvinner ut av kroppen, binder de seg til selve DNA-et til fisken.

Forskerne skal nå bruke metoder fra kreftforskning for å få svar på hvilke typer forurensing som gir de forskjellige skadene. 

Siste fra Fiske

Nesten tre av fire nasjonale laksevassdrag negativt påvirket av rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.
Fiskertips:

Frist sjøørreten på isen

Det er et vakkert og stille fiske, og så enkelt at alle får det til. Bare isen spiller på lag …
Isfiske etter røye:

Gjør et varp i førjulsstria

Det er noe magisk med å ligge langflat på stålisen med nesa i et pilkehull. All konsentrasjon er rettet mot røyeblinken og agnet – og her en advarsel: Aktiviteten er sterkt vanedannende!

På forsiden nå