Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.
03. desember 2020

Siden 2002 har forskere funnet DNA-skader hos hyse fanget i de store oljefeltene i Tampenområdet, som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. 

Nå har  Havforskningsinstituttet undersøkt hvilke forurensningskilder som forårsaker samme type DNA-skader. Under laboratorieforsøk spiste hyser i to måneder fôr som var forurenset med kjemikaliene fra både produksjonsvann, oljeforurenset sediment og tunge tjærestoffer (PAH). Deretter fikk de rent fôr i to måneder.

Det viste seg at alle undersøkte kilder ga utslag.

– Resultatene fra analysene tilsa at kun ett måltid med forurenset fôr var nok å finne DNA-skader i leveren, sier forsker Sonnich Meier, og legger til at skadene blir værende i lang tid etter at de begynte å fôre hysen med rent fôr.

Han sier resultatet i verste fall kan gi mutasjoner og kreft. 

– Skadene oppstår når fisken prøver å kvitte seg med «avfallsprodukter» etter at den har vært utsatt for forurensningskilder. I stedet for at stoffene forsvinner ut av kroppen, binder de seg til selve DNA-et til fisken.

Forskerne skal nå bruke metoder fra kreftforskning for å få svar på hvilke typer forurensing som gir de forskjellige skadene. 

Siste fra Fiske

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det foregår en negativ utvikling i norske elver, mener Norske Lakseelver. I år ble det tatt opp 85.900 laks i sammenlignet med 133.000 for noen år siden.

På forsiden nå