Annonse

Leserinnlegg

Ta vare på fellesskapets skog

Arbeiderpartiet vil stoppe høyreregjeringens utsalg av skogeiendommer i Statskog, skriver Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I disse dager er det mange spente jegere som pakker ryggsekken, klare for høstens store eventyr i skog og fjell. På fredag starter fuglejakta. I de områdene vi har rådyrjakt, har mange allerede sittet ute på post og nytt skogens ro. Og om noen uker er det elgjegernes tur.

I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelige for alle. Her hos oss avgjør ikke tykkelsen på lommeboka om du kan gå på jakt eller dra på fisketur. Jakta er en folkeaktivitet, og ikke en riksmannssport for de få. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være.

Derfor vil Arbeiderpartiet stoppe høyreregjeringens utsalg av våre felles skogeiendommer i Statskog. Vi vil også sørge for at de store kirkeskogene som tidligere ble forvaltet gjennom Opplysningsvesenets fond, skal forbli i statlig eie og forvaltes av Statskog. Slik vil vi sikre at vanlige folk har tilgang til jakt, fiske og friluftsaktiviteter i vår felles natur. Arbeiderpartiet vil både styrke allemannsretten og sikre at fellesskapet har hånd om store utmarksarealer.

Statskog er i dag en garantist for vanlige folks tilgang til jakt og fiske, og de gjør en viktig innsats for å legge til rette for et friluftsliv for alle. De tilbyr jakt på storvilt og småvilt, selger fiskekort og leier ut koier og hytter til en rimelig penge. Vårt felles eierskap i Statskog sørger for at vi alle kan få gode naturopplevelser i skog og fjell.

I løpet av de seneste årene har Statskog gjennom påtrykk fra høyreregjeringen måtte selge unna 545.000 dekar av sine samlede eiendommer. Det er ikke lenger snakk om arronderingssalg av små, spredte skogteiger til lokale skogeiere, slik Stoltenberg-regjeringen åpnet for. Nå er det store, frittstående skogområder som kjøpes opp til en høy pris av folk som ikke nødvendigvis bor der skogen ligger. Aksjeselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere og forretningsfolk er blant dem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog.

Denne utviklingen bekymrer Arbeiderpartiet. Vi frykter at mange jegere, fiskere og friluftsinteresserte blir utestengt fra fellesskapets skoger, fjell og fiskevann når mer av vår felles skog kommer på private hender. Derfor vil vi stoppe skogsalget.

Allerede i dag er tilbudet for allmennheten langt lavere enn etterspørselen. Det er et stort press på offentlig jakt- og fisketerreng, og vi kan trygt anta at flertallet av jegere og fiskere ikke har tilgang til egen eller bekjentes eiendom med jakt- og fiskerett. Et storstilt skogsalg rammer derfor først og fremst folkejakta, mens «jaktadelen» og deres venner får anledning til å skaffe seg nye områder til privat bruk. Dette har folk fått merke på kroppen på steder som i Hallingdal og Trøndelag, der skogen er solgt ut av fellesskapets eie.

Allmenhetens tilgang til skogen som en kilde til rekreasjon, jakt og fiske, er uløselig knyttet til eier. Statskog er for eksempel landets største tilbyder av elgjakt, og fordeling av tilgang til terreng foregår på en rettferdig måte gjennom søknad og trekning. På storviltjakt er det få eller ingen private tilbydere som legger ut sine tilbud med priser og betingelser på nett. Om Statskogs tilbud om elgjakt blir borte, blir det dermed bekjentskaper og lommebok som avgjør om du får mulighet til å jakte elg. Vi vet også at prisene på private rypeterreng kan være svært høye, og Statskog sikrer tilgang til rimelig jakt for alle.

Mange har kanskje inntrykk av at den norske staten eier massevis av skog, men sannheten er at felles skog er en knapp ressurs i Norge. Mens staten bare eier 14 prosent av skogen her i landet, eier den eksempelvis 27 prosent i Sverige og 30 prosent i Finland. Til og med i USA eier staten 31 prosent, mens det i Tyskland er 52 prosent og i Canada hele 92 prosent skog i statlig eie.

Vi trenger derfor mer skog – ikke mindre – på fellesskapets hender. Derfor sier vi nei til videre utsalg av Statskog og ja til at kirkeskogene skal overtas og forvaltes av Statskog. Slik sikrer vi vanlige folk tilgang på jakt, fiske og friluftsliv i fellesskapets skoger.

God jakt!

Powered by Labrador CMS