Annonse

Viktige frister for jaktkort:

Ikke glem å søke jaktkort!

I mai går fristen ut for de fleste storviltkort. Sesong- og ukeskort som ikke har blitt innløst legges ut sammen med dagskort for småviltjakt midt i mai.

Nå nærmer det seg søknadsfrist for det meste av storvilt- og småviltjakt. Mange tilbud har frist 1. og 2. mai, noe går ut i april, mens andre har senere frist.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Har du nettopp tatt jegerprøven? Eller aldri kommet deg på jakt?

Statskog SF, Fjellstyrene, Jeger- og fiskerforeninger og enkelte private grunneiere gir deg som førstegangsjeger gratis jaktkort. Kjøper du kort i et område med gratis jakt for førstegangsjegere, trekkes beløpet fra i handlekurven på Inatur.no når du har lagt inn jegernummeret ditt. I flere områder er det også gode rabatter for ungdom.

– Her kan du slippe til i noen av Norges flotteste fjellområder, til en redusert pris. Det er et utrolig godt tilbud til deg som står foran din første jaktsesong, sier informasjonssjef i NJFF Espen Farstad på Inatur.no.

Litt under halvparten av de som tar jegerprøven kommer seg aldri på jakt. Statskog, fjellstyrene og Norges Jeger- og Fiskerforbund arrangerer derfor opplæringsjakt på både småvilt, blant annet rype, skogsfugl og rådyr og storvilt som elg og villrein.

NJFFs lokalforeninger arrangerer jaktturer hvor du som uerfaren jeger, uansett alder, kan være med å lære nye jaktformer.

Se oversikt over introjakt hos NJFF

Har du ikke rukket å søke på jaktkort? Både småvilt- og storviltjegere bør kjenne sin besøkelsestid i dagene som kommer.

Statskog, Fjellstyrene i Norge, Finnmarkseiendommen og private grunneiere har lagt ut hundrevis av tilbud på Inatur.no.

Denne særnorske modellen med felles allmenninger sørger for at alle uansett lommebok, kontakter og erfaringsnivå, får en sjanse til å få oppleve storviltdrømmen.

Mange grunneiere bruker forskjellige kombinasjoner av trekning eller søknader, og ordinært salg. Dette kan virke uoversiktlig, om man ikke har vært inne på sidene før.

– Jeg er enig at det kan være vanskelig å få oversikt. Det er jo en ønskesituasjon at det er så mye å velge i at det er en «jungel» der. Mitt tips er å sortere og filtrere så godt du kan, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

For storviltjakt i Statskogs terreng, er søknadsfristen 2. mai. For småvilt var fristene henholdsvis 10.mars for sesongkort og 10. april for ukekort. Men det er lurt å følge med fremover, da dagskort og kort som ikke har blitt innløst legges ut fra midten av mai.

Den søknadsbaserte storviltjakta du finner på Inatur er tilgjengelig for alle godkjente storviltjegere. Sørg for å ha godkjent ettersøksavtale eller ettersøkshund hvis du skal jakte elg, hjort og rådyr. Se også detaljene ved de forskjellige jakttilbudene for særskilte krav fra grunneier.


Søk elgjakt, hjortejakt – søk innen 2. mai

Statskog og Fjellstyrenes tilbud har stort sett frist 2. mai, med noen unntak på enkelte tilbud som har frist i slutten av april.

Statskog forvalter jakt og fiske på over 31 millioner dekar. Dette er statsgrunn utenfor statsallmenning, og omfatter store områder i Nordland og Troms, samt om lag seks millioner dekar i Midt-Norge og Sør-Norge.

Fjellstyrene forvalter blant annet jakt og fiske på til sammen 27 millioner dekar statsallmenningsareal i Sør- og Midt-Norge. Fjellstyrene har nå lagt ut cirka 80 tilbud om elg- og hjortejakt på sine områder.

Frister elglos langs myrer og i barskog, klar høstluft og et bål etter fallet? Elgjakt er veldig sosialt, og den norske jaktformen som skaffer mest mat på bordet.

Bare Fjellstyrene lyser årlig ut mellom 60 og 120 jaktfelt for elg- og hjortejakt. De aller fleste jaktfelt legges ut med 4-årige kontrakter. Mellom 400 og 650 jaktlag pleier å søke på de ledige jaktfeltene.

I henhold til forskrift skal fjellstyrene forbeholde inntil 60 prosent av fellingstillatelsene til innenbygds jaktlag (hvor inntil 50 prosent av jegerne er bosatt i området hvor jaktfeltet ligger). Dette for å forhindre for store forflytninger av jegermassen.

Hjortejakta du kan søke på Inatur, strekker seg fra hjorterike vestlandsterreng til mer klassisk elgterreng i østligere strøk hvor hjortens inntog i nyere tid har gitt utslag på kvotene.

Alle som får tildelt jakt, vil deretter motta e-post direkte fra fjellstyret med spørsmål om man ønsker å akseptere tilbudet eller ikke. De som ikke får tilbud, vil bli satt på en venteliste.

Søk på elgjakt på Inatur.no

Søk på hjortejakt på Inatur.no

Se alle fjellstyrenes elg- og hjortetilbud


Villreinjakt - starten av mai

I disse lyses også villreinjakta ut. Denne jakta er for mange helt unik, og det er ofte flere tusen søkere på noen hundre kort.

Fjellstyrene er klare til å ta imot søknader på villreinkort for jakt i 2023. Fjellstyrene i tidligere Oppland fylke lyser ut sine utenbygdskort samlet. Disse trekkes i en felles trekning, slik at ingen får flere kort innenfor det samme området.

Prisene kan variere noe, men alle ligger under prisrammen gitt i forskrift av Miljødirektoratet.

Man må anta at det også er færre kort tilgjengelig i år på grunn av en lavere bestand på Hardangervidda. Dette er en konsekvens av utbruddet av skrantesjuke (CWD).

Søknadsfristen for de fleste tilbud er 1. eller 2. mai. Noen har senere frist.

Søk villreinjakt på Inatur.no

Se alle fjellstyrenes villreinkort finner du her.


Rådyrjakt – mange tilbud med frist 1. og 2. mai

Rådyret er både det lille hjorteviltet og det store småviltet. Enten du foretrekker smyg- eller lokkejakt på bukk, eller elsker losen fra en kortbeint drivende hund, finner du tilbud for deg på Inatur.

Både Statskog, Fjellstyrene i Norge og private grunneiere har mange tilbud ute.

Nå finner du mange søknadsbaserte tilbud om rådyrjakt på Inatur. Tilbudene er høyst varierte, fra bynær jakt i Asker, via store sammenhende kulturlandskap i Innlandet til prima rådyrterreng på sørlandet og nordover til Trøndelag.

Søk rådyrjakt på Inatur


Rypejakt – fortsatt tilbud igjen

Statskog, Fjellstyrene i Norge og private grunneiere som Dalsbygda Jaktlag, forvalter store områder med godt lirypeterreng. Disse områdene er ofte attraktive for mange jegere, og legges ut på søknad.

Fra Njardarheim i sør til Kvænangen i nord ligger sagnomsuste rypeterreng, hvor alle jegere har samme sjanse for å slippe til.

Se all rypejakt på Inatur

Powered by Labrador CMS