Annonse

Bok || Villrein i lys og skygge

Med hjerte for villreinen

Forfatteren lykkes godt med å gi en historisk framstilling av reinens inntog i Nordfjella og forvaltningen av denne stammen.

Publisert Sist oppdatert

Villrein i lys og skygge

Forfatter:  Per Aksel Knudsen

Forlag:  Hol Historielag

Sider: 232 sider

Pris:  300 kroner, pluss porto,-

ISBN:  978-82-93465-23-2

En gang var Per Aksel Knudsen sint ung mann på vegne av villreinen. Nå er han ikke like sint lenger, men engasjementet for fjellets nomade har ikke blitt noe mindre med årene. Spesielt villreinstammen i Nordfjella har stått ham nær.

For fem år siden ble forfatteren lam av en snikende nervesykdom. Det har tatt tid å komme på beina igjen og lære å gå på nytt. Ikke så merkelig når du nærmer deg 80 år.

Knudsen har brukt rekonvalesensperioden godt. Målet med boka har vært å gi en historisk framstilling av reinens inntog i Nordfjella, med særlig vekt på forvaltning av denne villreinstammen de siste 50 årene.

Vi blir blant annet tatt med tilbake til lordetiden i våre villreinfjell, med lord Garvagh i spissen, til dagens utfordringer med skrantesyke, hele veien ledsaget av et omfattende og variert billedmateriale

Det lykkes han godt med. Forfatteren, bosatt på Geilo, kan villrein, etter et liv hvor han har bekledd det meste av verv knyttet til viltforvaltning, et engasjement han allerede i 1997 fikk NJFFs prestisjetunge viltstellpris for.

Som sekretær i villreinnemnda siden starten i 1988, går Knudsen grundig til verks. Vi blir blant annet tatt med tilbake til lordetiden i våre villreinfjell, med lord Garvagh i spissen, til dagens utfordringer med skrantesyke, hele veien ledsaget av et omfattende og variert billedmateriale.

Avslutningsvis er det spandert 38 sider på klassiske malere med tilknytning til Nordfjella. 

Et øyeblikk satt jeg med følelsen at nå begynner forfatteren å komme et stykke ut på viddene, men dette kapittelet er et av bokas beste, hvor Knudsen viser hvilken betydning nettopp disse fjellområdene hadde for mange av våre fremste landskapsmalere på 1800- tallet.

Powered by Labrador CMS