Annonse

Bok || Hunden - Människans spegel

Et hundeliv

Var hundeholdet bedre før i tiden?

Publisert Sist oppdatert

Hunden – människans spegel

Forfatter: Erik Wilsson

Forlag: Ekström & Garay 

Sider: 240 sider 

Pris: kr 273,- 

ISBN: 978-91-89743-80-9

Visste du at vi mennesker har levd med hunder i minst 15 000 år? 

Det er slett ikke umulig at den gjensidige nytteverdien av at to- og firbeinte lever side om side har foregått vesentlig lenger heller, det er arkeologiske funn som hittil stadfester tidsbegrepet.

Verdt å merke seg er i alle fall dette; våre forfedre var hundeførere i minimum 5 000 år før jegere og sankere måtte vike for jord- brukssamfunnene. 

Det er unektelig artig å tenke på der vi trener våre jakthunder den dag i dag!

Men hva er det som gjør at dette samspillet fungerer så godt? Det prøver forfatter og etolog Erik Wilsson å svare på mellom to permer. 

Han har et langt yrkesliv ved statens hundeskole i Sverige bak seg, og drar særlig veksel på sine erfaringer med bruks- og tjenestehunder.

Etologi, også kalt atferdsbiologi, er studiet av årsakssammenhenger bak dyrs atferd. 

Wilsson bruker dette som bakteppe for å gi sin forklaring på hvordan hunder lærer, hvordan vårt liv og vår atferd påvirker hund og hundeavl, og hvilke utfordringer han mener å identifisere.

Det er mye kunnskap å bryne seg på i «Hunden – människans spegel». 

Ordet «bryne» er valgt bevisst, du skal ikke komme mange sidene i boken før du aner en viss oppgitthet fra forfatterens side over dagens lystbetonte hundetrening, der lek er alt, underkastelse er fyord og det forfatteren kanskje ville kalt «den nye generasjonen», kvier seg for å ta lederskap eller stille krav til hunden. Alt var som kjent bedre før boerkrigen.

Wilsson er av den soleklare oppfatning at positiv forsterkning gir den beste innlæringen – kombinert med positiv avstraffing, altså å påføre et ubehag. 

Definisjonen av hva hunden opplever som et ubehag, kan nesten være en studie i seg selv. Individforskjellene er store, og tolkningsrommet av begrepet korreksjon er vidt. 

Enkelte hunder reagerer på et morskt blikk fra fører, Wilsson mener at andre hunder trenger en mer resolutt hånd, uten at han utdyper dette nærmere.

Her hjemme har vi en relativt fersk hundelov som tydelig slår fast at enhver i det sivile samfunn har ansvar for å beskytte hunder « ... mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

For ordens skyld; Wilsson understreker samtidig at det å påføre hunden et ubehag kun fungerer godt når graden av ubehaget er akkurat passe stort og at timingen er rett.

Fallgruvene er mange, og mange av dagens hundeførere vil trolig kvie seg for å bruke ubehag som virkemiddel. Men ingen blir klokere i et ekkokammer. 

Leser du Wilsson bok, kan du plukke opp nyttig kunnskap om forskjellen mellom hunder og ulver, sosiale relasjoner, frykt og aggresjon, hundens mentalitet og mye mer.

Dersom forfatteren gjennom sitt syn på hund og hundeoppdragelse får deg til å tenke gjennom hva du selv mener er rett og galt, er det bare positivt. 

En mer selvkritisk tilnærming til vårt eget hundehold har vi alle godt av.

Powered by Labrador CMS