Annonse

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn.

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

«Manglende vilje til dialog». «Forstår ikke prioriteringene til KGE». «Utsetter viltet for unødvendige forstyrrelser og stress». Det er kraftig lut i en del av høringssvarene NKK fikk inn før innføringen av dagens viltsporchampionat, der fersksporprøven er blitt en del av kvalifikasjonskravet.

Nå kan Jakt & Fiske fortelle at NKKs kompetansegruppe for ettersøk (KGE) tilsynelatende hoppet bukk over kritikken, og at en rekke dommere helst vil reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som ikke skal drive med ettersøk.

Bakgrunn

Fra 01.01.2020 ble det gamle viltsporchampionatet formelt gjort om til blodsporchampionatet, og et nytt viltsporchampionat så dagens lys. Den gamle tittelen beholdt sine kvalifikasjonskrav med tre førstepremier på en terminfestet blodsporprøve, med minst énordinær prøve.

Lavlandssaken: Miljødirektoratet vil ikke tillate utsetting av fasan og rapphøns

Den nye tittelen fikk derimot inn bestått fersksporprøve med minst syv poeng, samt to EK-spor med minst 75 poeng, i tillegg til en førstepremie i AK som krav. Endringene møtte til dels betydelig motstand fra både ettersøksdommere og hundeklubber rundt om i Norge, men ble likevel innført av NKK etter anbefaling av NKKS kompetansegruppe for ettersøk.

Prioriterer ikke titteljegere

– Jeg mener det er feil å legge fersksporet inn som en del av et championat. Prøveformen er til for å fortelle meg om en hund har viltinteresse og evner å spore dette. Ikke noe mer. Det er også en tidkrevende prøveform, og da ønsker jeg å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk til det beste for dyrevelferden, sier spor- dommer Jørn Veidahl.

Han har vært spordommer i NKK i 13 år, og vil forbeholde «bruken» av hjorteviltet, grunneiers velvilje og fritiden for ettersøksekvipasjer.
– At blodspor er en utmerket hundesport, er det ingen tvil om. Men at fersksporprøve skal være en del av et titteljag, er jeg ikke tilhenger av, sier Veidahl.

Mye motstand

Han er ikke alene i sitt syn. Jakt & Fiske har snakket med en rekke dommere som er fortsatt er oppgitt over regelendringene NKK gjennomførte. Endringene ble innført etter en prøveperiode på ett år. Kennelklubben innførte endringene til tross for at de fikk en rekke kritiske høringssvar, som både angriper regelendringene og selve prosessen.

Les også: – Store mørketall om viltpåkjørsler

Vil ikke dele kritiske høringssvar

NKK sendte forslaget om å endre championatreglene på høring i 2019. Den 20.11 samme år hadde KGE et møte der høringssvarene omtales slik:

«KGE registrerer at det er mange syns- punkter på forslaget som er sendt på høring, noe vi synes er bra. KGE har tatt hensyn til hvor høringssvarene kommer fra og har lagt vekt på hvor sterkt klubber/forbund er bruker av reglene og hvor mange dommere disse har.»

I referatet framgår det at KGE har skaffet egne synspunkter, og deltatt på blodsporprøver og dommermøter, og derfor ønsker å innføre endringene.

Jakt & Fiske har bedt NKK om innsyn i de omtalte høringssvarene. Men NKK har ikke ønsket å dele disse. Ettersøksdommere vi har snakket med, som på eget initiativ har bedt om innsyn, har opplevd det samme.

Jakt & Fiske har derfor hentet inn en rekke høringssvar på egen hånd, der kritikken oppsummert er som følger:

  • NKK ser ikke ut til å være interessert i å lytte til eksterne innspill.
  • Flere dommere frykter at arbeidsmengden øker, og at viltet utsettes for mer stress.
  • Flere er bekymret for at ettersøksregisteret vannes ut med ekvipasjer som jakter titler, istedenfor å drive faktiske ettersøk.
  • KGE beskyldes for å konsentrere seg mer om konkurrans formen for spor framfor faktisk ettersøksutdannelse.

Et av høringssvarene er signert av 74 spordommere. Vi har bedt NKK om å kommentere kritikken som kommer fram i høringssvarene, men NKK har ikke ønsket å svare på noen av spørsmålene våre.

Kommenterer ikke høringssvar

«Norsk Kennel Klub kommenterer ikke hele/deler av høringssvar som er gitt av våre klubber, forbund og regioner. Høringssvarene er skrevet med utgangspunkt i å uttale seg for en saksbehandling, og det er kun til dette de blir benyttet av NKK», skriver NKKs avdelingsleder for marked og kommunikasjon, Cecilie Holgersen, i en e-post til Jakt & Fiske.

Jakt & Fiske har uten hell etterspurt dokumentasjon på gjennomførte fersksporprøver og søknader om championater de siste årene.

Powered by Labrador CMS