Ny ledelse i Norges Jeger- og Fisker­forbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte i helgen. Det var store utskiftinger i ledelsen. Knut Arne Gjems fra Hedmark ble valgt til forbundets nye leder.
Søndag, 18. november 2018 - 17:45

NJFF er interesseorganisasjonen for landets jegere og fiskere. Hvert tredje år arrangeres landsmøte der også det kommende forbundstyret blir valgt. Denne gangen var det hard kamp om plassene i styret. 

Styret skal settes sammen med et øye til en rettferdig og fornuftig geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig representasjon. I tillegg skal de ulike interessefeltene i forbundet ivaretas. Landsmøtet ga tydelige signaler i viktige saker for organisasjonen som lakseforvaltning, rovviltforvaltning, rekrutteringsarbeidet, kvinnesatsingen og mye annet.

Nytt forbundsstyre
Knut Arne Gjems fra Våler i Hedmark ble valgt til ny leder. Han har erfaring fra Hedmark som fylkesleder i NJFF, samt at han har sittet en periode i forbundsstyret. Begge nestlederne kommer fra det forrige forbundsstyret.


Knut Arne Gjems (38), Våler og Hedmark, er NJFFs nye leder. Foto: Vegard Veberg


NJFFs forbundsstyre:

Leder: Knut Arne Gjems, Hedmark 

1. Nestleder: Arild Gjertsen, Sør Trøndelag 

2. nestleder: Ann Eva Isaksen, Troms

Styremedlem: Tina Dyrstad Fossdal, Vest Agder 

Styremedlem: Line Johansen, Buskerud

Styremedlem: Bjarte Erstad, Hordaland 

Styremedlem: Bjørn F Mathiesen, Akershus

Styremedlem: Ole Martin Meland, Telemark

Styremedlem: Bergfinn Alund, Oppland

Styremedlem: Vidar Nilsen, ansattes representant

1. Varamedlem: Johnny F Andersen, Akershus

2. Varamedlem: Sara Behzadzadeh, Hordaland

3. Varamedlem: Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane

4. Varamedlem: Tommy Mortensen, Troms


 

Tags: 

På forsiden nå