Annonse

Afrikansk svinepest i Sverige:

Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige. Veterinærinstituttet og Mattilsynet følger utviklingen og kommer med en klar oppfordring.

Publisert Sist oppdatert

– Så langt har afrikansk svinepest aldri blitt påvist i Norge, verken på tamsvin eller villsvin. Men denne påvisningen i Sverige understreker viktigheten av at enhver som påtreffer et dødt eller sykt villsvin, straks melder dette til Mattilsynet, slik at relevante undersøkelser blant annet for afrikansk svinepest kan gjennomføres, sier veterinær og fagansvarlig for svin Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet til NTB.

Han opplyser at Veterinærinstituttet, sammen med Mattilsynet, følger utviklingen av smitten. Han peker likevel på at Norge har en vesentlig mindre villsvinpopulasjon enn vårt naboland.

Store fellingsforskjeller

I Norge felles det om lag 450 villsvin hvert år, mens tallet er mellom 100.000 og 150.000 i Sverige.

Grøntvedt opplyser at det er første gang afrikansk svinepest er påvist i Norden. Han forteller samtidig at viruset er en av de aller mest alvorlige sykdommene for både tamsvin og villsvin med svært høy dødelighet blant smittede dyr.

Det er likevel ingen fare for at viruset kan smittes over til enten mennesker eller andre dyr.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet har beredskapsplaner for afrikansk svinepest.

– Vi vil fortsette å ha høy beredskap, sier Norges offisielle sjefveterinær Ole-Herman Tonerud til TV 2 og viser til Miljødirektoratets handlingsplan mot villsvin fra 2019.

Powered by Labrador CMS