Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
09. august 2022

Uglene kan grovt sett deles i to: dagaktive og nattaktive. Sistnevnte er de man oftest hører, mens de dagaktive naturlig nok er lettest å få øye på.

I denne delen av Rovfuglguiden har vi tatt med de sju artene man oftest treffer på.


Jordugle


Perleugle


Haukugle


Kattugle


Lappugle


Spurveugle


Hubro


Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

Rovdyrene har god kondisjon og helse, ifølge undersøkelser utført av Rovdata. Foto: Torgeir W. Skancke. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold.)

Norske rovdyr har god helse

Det viser undersøkelser utført av Rovdata i Trondheim.

SNO ønsker bjørnemøkk

Hvis du finner bjørnemøkk på jakta i høst, vil Rovdata og Statens naturoppsyn at du tar den med deg. Skiten kan gi viktig informasjon til forvaltingen.

Tidligere oppstart av lisensfelling av jerv

Regjeringen framskynder lisensfellingsperioden for jerv fra 10. september til 20. august etter løftet i Hurdalsplattformen om en mer restriktiv rovdyrpolitikk.

På forsiden nå