Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.
30. mai 2022

I vedtaket heter det at «regjeringen bør undersøke mulighetene for et samarbeid med Norge om forvaltningen av den skandinaviske ulvestammen ettersom populasjonen befinner seg i begge landene», skriver rovdyr.org.

Onsdag fikk myndighetsorganet Naturvårdsverket i oppdrag å utrede nærmere hva som kreves for å få ulvestammen ned på det nivået som Riksdagen har bestemt – mellom 170 og 270 individer.

Les også: Minst 116 ulver er påvist i Norge i vinter

Flere svenske politikere rovdyr.org har snakket med mener at Norge og Sverige på sikt kan komme fram til en felles forvaltning av ulvebestanden.

Isak From fra Socialdemokraterna mener at Sverige og Norge har et felles ansvar for bestandene av store rovdyr på den skandinaviske halvøya, mens John Widegren fra Moderaterna understreker at vedtaket først og fremst dreier seg om å undersøke om det er mulig å få til et samarbeid.

– Funker ikke optimalt

Kjell-Arne Ottosson fra Kristdemokraterna sier det er viktig at de to landene skal kunne behandle ulvestammen som en felles stamme. Han peker på at det ikke fungerte helt da Sverige og Norge opprettet et felles grenserevir – Rømskog-reviret.

Les også: Stortinget vil stanse utvidelse av ulvesonen

På svensk side ble det åpnet for lisensfelling som planlagt, mens det i Norge var en pågående rettstvist om felling, som til slutt førte til at lisensfellingen i Norge kun ble åpnet de fire siste dagene av den opprinnelige perioden.

Siste fra Rovdyr

Rovfuglguiden:

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
Rovfuglguiden:

Falker du må kunne

Vi har fire typer falker i Norge. Klarer du å skille de fra hverandre?
I Norge har vi to hauker. Klarer du å skille hønsehauk og spurvehauk fra hverandre? Foto: Torgeir W. Skancke
Rovfuglguiden:

Hauker i Norge

Det er enklere å skille hauk fra våk og falk enn du tror.

På forsiden nå