Nesten 700 jerver registrert i Skandinavia i vinter

DNA-analyser gjort av Rovdata viser at det var minst 699 jerver i Skandinavia i vinter. Det er en oppgang på 38 individer sammenlignet med året før.
05. desember 2018

Rovdata har samlet inn hår, avføring og urin gjennom vinteren fra 2017 til 2018 for å gjøre analysene. 

Av de 699 er 291 jerver identifisert i Norge. Det er 22 færre individer enn året før. 

I Sverige er det blitt registrert 439 jerver i samme periode, som er en oppgang på 57 fra fjoråret. 31 av jervene ble registrert både i Norge og Sverige, som forklarer at antallet til sammen ble 699. 

Ved DNA-registrering får man bare et minimumstall for bestandsstørrelse, men Rovdata skriver at de antar at en stadig større andel av bestanden fanges opp ved bruk av denne metoden. 

– I Norge vurderes andelen å være høy. Vi har god dekningsgrad i innsamlingen, et stort antall analyserte prøver, og en høy andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver, forklarer genetiker Øystein Flagstad i Rovdata. 

I tillegg til DNA-analysene brukes hitelling som et verktøy for å måle bestanden. Hitelling i den gjeldende perioden påviste 57 jervekull, noe som tilsvarer en bestand på 307 voksne individer.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå