Annonse

Urørt natur er klimasmart

Myr og skog lagrer store mengder karbon, og huser et stort antall arter.

Å la natur stå urørt er både positivt for artsmangfold og klima, ifølge forskere ved NINA.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Å gjøre ingenting er kanskje den beste klimaløsningen av alle, ifølge NINA-forskerne Jon Museth, Magni Olsen Kyrkjeeide, Rannveig Jacobsen og Sigrid Engen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Å la naturen stå urørt, kan ifølge forskerne være positivt i eksempler som tareskog, skog eller myr:

– Myra inneholder så mye karbon at å begynne å grave i den egentlig er galskap, sier Olsen Kyrkjeeide, i podkasten Naturligvis – også referert i en artikkel på forskning.no.

Bærekraft: Hvor mye utstyr og klær trenger du egentlig?

Vannet er som et hermetisk lokk som hindrer planterestene i å brytes ned, slik at CO2 slippes ut. Beregninger viser at myr inne- holder 60–70 prosent av alt karbonet som finnes i atmosfæren.

Mest under bakken

NINA-forskerne peker også på skogen – og særlig skogsjorda:

– Skogen binder enorme mengder karbon. Mye bindes selvfølgelig i trærne når de vokser, men 80 prosent av karbonet som er lagret, befinner seg under bakken, sier NINA-forsker Rannveig Jacobsen i podkasten.

Naturkrisen: Nedbygging av natur ble enklere under regjeringen Solberg

Når trærne hogges, stoppes ikke bare opptaket av karbon fra trærne, men hogst fører ifølge NINA-forskerne også til mer utslipp av karbon fra jordsmonnet. Om det plantes nye trær, vil de begynne å ta opp karbon igjen, men det tar lang tid før disse kompenseres for det som er sluppet ut, heter det i podkasten.

Podkast-serien Naturligvis, ligger på nina.no/podcast.

Powered by Labrador CMS