Medlemsblad – ikke menighetsblad

1. juni overtok undertegnede, inntil videre, redaktøransvaret i Jakt & Fiske. Det er en oppgave jeg går løs på med både entusiasme og respekt.
19. juli 2022

Vi skal levere meningsfullt innhold om aktiviteter du som NJFF-medlem har et lidenskapelig forhold til. Når vi ber om din oppmerksomhet, må det være substans i det stoffet vi bringer til torgs.

Da NJFF feiret 150 år i fjor, ble Jakt & Fiske med på festen uten blygsel, vel vitende om at vi foregrep begivenhetene en smule. NJFF ble stiftet i 1871, men den første utgaven av tidsskriftet kom ut i 1872, altså er det først i år vi kan skryte på oss å være 150 år. Noen ny, storstilt feiring har det ikke blitt, men jubileet sammenfaller med at vi har fått vår egen formålsbestemmelse. Det kan kanskje framstå som tørr materie, men stadfester noen svært viktige prinsipper som har avgjørende betydning for hva slags innhold du får servert i medlemsbladet.

Vår formålsbestemmelse stadfester noen svært viktige prinsipper som har avgjørende betydning for hva slags innhold du får servert i medlemsbladet.

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Emneord: 

Siste fra Meninger

Kjetil Skogens framstilling av skogbruket bidrar ikke til NJFF-medlemmers jaktadgang, skriver Fredrik Braathen i sitt leserinnlegg. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke.
Leserinnlegg:

Jakten på jakta – og skogeierne

Jeger og skogbruker Fredrik Braathen reagerer på kronikken Kjetil Skogen skrev i Jakt & Fiske i vår.
Et betalingsvillig marked og et stramt forvaltningsregime bidro til at det lokale miljøet og engasjementet for elva gradvis forsvant i de nedre deler av Gaula, skriver artikkelforfatteren. Arkivfoto: Lars Reitan.
Leserinnlegg:

Kampen om laksen - og miljøet som forsvant i Norges beste lakseelv

Tidligere nestleder i NJFF deler sine synspunkter om miljøet som forsvant i lakseelven Gaula.
Illustrasjon: Lars M. Aurtande
Ytring:

Hvem har svin på skogen?

Villsvinet står på Artsdatabankens «fremmedartsliste» og er erklært uønsket i Norge. Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget en forvaltningsplan som har som mål å holde bestanden så liten som mulig. Det anses umulig å utrydde arten helt, selv om myndighetene mener at det hadde vært det beste.

På forsiden nå