Illustrasjon: Lars M. Aurtande

Hvem har svin på skogen?

Villsvinet står på Artsdatabankens «fremmedartsliste» og er erklært uønsket i Norge. Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget en forvaltningsplan som har som mål å holde bestanden så liten som mulig. Det anses umulig å utrydde arten helt, selv om myndighetene mener at det hadde vært det beste.
23. juli 2022

Meninger i kronikken står for skribentens regning.

Da villsvinet først dukket opp i Østfold, var det uenighet om hvordan det skulle forvaltes. Både jegere og grunneiere ønsket svinet velkommen. I Europa er villsvin et populært jaktbytte; et som norske jegere reiser langt og betaler dyrt for å få jakte på. Men landbruket og Mattilsynet så anner- ledes på det: Villsvinets framferd på bøndenes jorder er et problem i mange land. Dessuten har det lenge vært frykt for spredning av sykdommer fra villsvin til tamsvin.

NJFF ser ut til å ha et varmere hjerte for villsvin enn for ulv, uten å gå åpent ut mot offisiell villsvin- politikk

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Meninger

Kjetil Skogens framstilling av skogbruket bidrar ikke til NJFF-medlemmers jaktadgang, skriver Fredrik Braathen i sitt leserinnlegg. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke.
Leserinnlegg:

Jakten på jakta – og skogeierne

Jeger og skogbruker Fredrik Braathen reagerer på kronikken Kjetil Skogen skrev i Jakt & Fiske i vår.
Et betalingsvillig marked og et stramt forvaltningsregime bidro til at det lokale miljøet og engasjementet for elva gradvis forsvant i de nedre deler av Gaula, skriver artikkelforfatteren. Arkivfoto: Lars Reitan.
Leserinnlegg:

Kampen om laksen - og miljøet som forsvant i Norges beste lakseelv

Tidligere nestleder i NJFF deler sine synspunkter om miljøet som forsvant i lakseelven Gaula.
Leder:

Medlemsblad – ikke menighetsblad

1. juni overtok undertegnede, inntil videre, redaktøransvaret i Jakt & Fiske. Det er en oppgave jeg går løs på med både entusiasme og respekt.

På forsiden nå