Hvor mange jaktkort kan det selges? Ingen ting er så tomt som et tomt villreinfjell.

Bondefangeri og reinsjakt

20. mai 2021

Jeg har omtrent 10 års jakterfaring fra et privat terreng i Nordfjella. For to år siden ble jeg parkert som reinjeger, etter at det offentlige Norge utraderte villreinstammen i dette området.  Resultatet ble at jeg søkte annen jakt, og i min enfoldighet bet jeg på en annonse på finn.no. Det ble tilbudt jakt på HA 101 med samjakt på HA 56 (Hardangervidda). Det syntes greit, jeg betalte for et kort og dro av sted.

Vel ankommet HA 101 (Imingfjell), med plenty hytter og asfaltvei rett gjennom terrenget, fikk jeg bange anelser. I forhistorisk tid har det nok vært rein i dette området på høsten, men i 2019 så jeg ikke spor av ferskt trekk etter rein i terrenget.

Ett dyr på seks år

Katta i sekken 

Trygve Kjelstrup, Oslo

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Meninger

Debatt og meninger:

Selens predasjon på torsk og laks

– forstår Havforskningsinstituttet hva som skjer?

Griseprat

Skyting på springande grisar er ikkje for kven som helst, det er toppidrett!
Ytring:

Ta vare på fellesskapets skog

Arbeiderpartiet vil stoppe høyreregjeringens utsalg av skogeiendommer i Statskog, skriver Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet

På forsiden nå