Annonse

Leder

Sesongstart

10. august. 21. august. 10. september ... I det norske jaktuniverset er dette datoer mange har et sterkt forhold til. Det er noe med premierer.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

For de anslagsvis 60–70.000 av oss som også jakter laks, er 1. juni selve dagen, med sesongåpning i brorparten av våre mange lakseelver.

Måneders forventning skal igjen materialiseres i tro og håp. Fjorårets begredelige sesong, preget av pukkellaksinvasjon, langvarig tørke, sviktende oppgang av fisk og fiskerflukt, er ikke glemt – men for øyeblikket fortrengt – til fordel for daglig sjekk av vannføringen i favorittelva.

At villaksen har havnet på rødlista, utgjør ingen forskjell. Det er et resultat av en langvarig bestandsnedgang og noe Miljødirektoratet alle- rede har tatt hensyn til i fiskebestemmelsene kommende sesong. Fisket, med noen få unntak (se side 42), i våre toneangivende lakseelver fort- setter heldigvis som før, selv om innsiget av laks er mer enn halvert i løpet av de siste drøyt 30 årene.

De årlige fangstene i sjø og elv har blitt redu- sert fra rundt 1500 tonn på 1980- tallet til 500–600 tonn de siste åra. Denne reduksjonen i beskatningen gjør at det står igjen nok gytefisk ved sesongslutt til å opprettholde produksjonen i de fleste elvene. Det er også en bekreftelse på at overordnet forvaltning, rettighetshaverne og fiskerne evner å ha flere tanker i hodet samtidig.

For de av oss som jakter laks, er 1. juni selve dagen. Det er noe med premierer.

Truslene mot villaksen, i første rekke store konsentrasjoner med lakselus på vandringsveiene til utvandrende lakseunger, har vært velkjent i mer enn 20 år. Men luseproblemet er håndterbart. Svaret er lukket oppdrettsteknologi i merder som holder tam og vill fisk fysisk atskilt.

De store endringene som skjer i det veldige økosystemet i villaksens oppvekstområder i Nord-Atlanteren, er langt mer komplekst, noe en fersk rapport fra Havforskningsinstituttet under- streker. Forskertokt de siste 25 årene viser at mengden kaldt vann fra arktisk, som frakter med seg mye næringsrik mat inn i Norskehavet, er redusert. Det fører til dårlige vekst og over- levelse for den unge laksen (postsmolt).

Hvor bør du som er nybegynner i lakseelva satse tid og feriepenger i sommer? Jakt & Fiskes førstevalg er Trøndelag. Her er det aldri uår, selv under den tunge fjorårssesongen ble det til sammen landet nærmere 14 000 laks i Orkla, Gaula og Namsen. Også Stjørdalselva viste muskler, 2185 laks på land er 18 prosent bedre enn gjennomsnittsfangst de siste ti årene.

Paradoksalt nok er det kraftregulerte lakselver med pålagt minstevannføring som fisker best i sesonger hvor regnet uteblir. Både Numdals- lågen og Suldalslågen, begge i norgestoppen, er eksempler på det.

Oppgang av laks i noe omfang, skjer normalt ikke før i slutten av juni i elvene nordpå. Utsett avreise til etter Sankt Hans. Vårt tips er Beiarn i Nordland og Repparfjordelva i Finnmark.

Tidligfisket i flomstore og kalde elver er tungt. Men det er også et spørsmål om tilnærming. Kos deg. Senk skuldrene. Og anse en «1. juni-laks» som bonus.

Her finner du flere lederartikler.

Powered by Labrador CMS