Annonse

58 jerv felt

I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året. Illustrasjonsfoto

Det ble tatt 18 flere jerv under lisensfelling i årets sesong enn i fjor. Det kan bli åpnet for å felle enda flere dyr.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Til sammen ble det felt 58 jerv av en kvote på 107, melder Miljødirektoratet. Det ble tatt jerv i fem av de åtte rovviltregionene.

– Det er felt spesielt mange dyr utenfor jervesonen i Hedmark, og i nordlige deler av Trøndelag, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Selv om lisensjakta er over, kan direktoratet åpne for skadefelling av dyr. Det vil i så fall bli gjort av jegere fra Statens naturoppsyn (SNO).

Det kan blant annet bli åpnet for å grave fram jervehi og avlive hele valpekull.

– Slike tiltak settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Nemndenes skille mellom forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.

Metoden er omstridt. Naturvernforbundet har stemplet hiuttak som «barbarisk».

I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året.

Powered by Labrador CMS