Annonse

– Ikke etisk riktig å bruke matfugl på jaktprøver

Den tsjekkiske vorstehunden Dahria Gothywen apporterer en tørket rype med netting. Netting rundt tørket fugl er kun lov ved vannapport.

I framtiden kan det bli vesentlig mindre bruk av vilt på jaktprøver for både retrievere, stående og støtende fuglehunder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har søkt om lov til å bruke dummier eller tørket vilt på apportprøver for stående fuglehunder.

– I takt med at apportprøver blir mer og mer populære, ser vi at det ikke er etisk forsvarlig å bruke så mye vilt for å prøve hundene våre. Vi har fått dispensasjon for at prøvedeltakere selv kan velge om de ønsker å bruke opptint vilt, tørket vilt eller dummier, sier leder Torstein Dehn i FKF.

Antall avholdte apportprøver for stående fugle- hunder økte fra totalt 24 i 2020 til 30 apportprøver i 2021. Prøvereglene revideres, og vil trolig være klare til 01.01.24.

– Ikke nødvendig

Også Norsk Retrieverklubb (NRK) har fått dispen- sasjon for å droppe vilt på B-prøver, tollingjaktprøver og under mesterskapshelgen.
– Det er lov å spørre seg om det er riktig at vi skal «leke oss» med matfugl på prøver. Flere dommere sier at de ikke trenger kaldvilt for å bedømme hundens egenskaper, sier jaktkomitémedlemm Karianne Hansen i NRK.

Utsetting av fasan og rapphøns: Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre

Kaldvilt er fugl som har vært fryst og tint. På såkalte «praktisk jakt»-prøver, skytes viltet der og da og apporteres varm.

– Disse prøvene er det veldig få av gjennom et år, og de er best egnet for å bedømme hundens jaktlige egenskaper. I fremtiden regner jeg med at vi ikke bruker kaldvilt lenger, forutsatt at nytt regelverk for retrievernes jaktprøver trer i kraft som planlagt 01.01.23, sier hun.

Under behandling

Norsk Spaniel Klub har ikke tatt en endelig av- gjørelse angående bruk av vilt, da saken er under behandling i styret.

Den nye hundeloven: Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Powered by Labrador CMS