De tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år for ulovlig elgjakt, får en ny rettsak i Borgarting lagmannsrett for å vurdere straffeutmålingen. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke
Tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år har fått en mildere straffeutmåling etter at Borgarting lagmannsrett behandlet jegernes anke. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

– Bra med fokus på miljøkriminalitet

NJFF mener det er viktig for jegernes tillit utad at ulovlig jakt straffeforfølges.
13. september 2022

Tre brødre som er dømt for ulovlig elgjakt ved Kongsberg høsten 2020, har fått lavere straffer etter at Borgarting lagmannsrett har behandlet ankesaken.

Blant annet ble tapet av jaktrett nedjustert fra fem til tre år, samt at inndragningskravet på kroner 10.000 per hund som ble brukt under jakta er frafalt.

– Viktig å straffefølger når det er grunnlag for det

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tar til etterretning at lagmannsretten har avgitt en noe formildende dom i saken om tyvjakt i Kongsberg. 

– Vi kommenterer ikke nivået på straffeutmålingen, men mener at det er bra at myndighetene har fokus på miljøkriminalitet av denne typen og straffeforfølger der det er grunnlag for det. Jakt og jegere har stor tillit i befolkningen, og derfor er det viktig at slike lovbrudd blir straffeforfulgt slik at ikke denne tilliten svekkes, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Les også: Fikk lavere straff for ulovlig jakt

– Må få en konsekvens

Også kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog mener at det er bra at ulovlig jakt gir alvorlige følger for de involverte.  

– For Statskog er det viktig ut fra preventive hensyn at ulovlig jakt får alvorlige konsekvenser. Hva som er rett straffeutmåling, ønsker ikke vi å begi oss innpå. Vi forholder oss til det lagmannsretten har kommet fram til, sier han.

Statskog ønsker ikke å kommentere selve straffeutmålingen i den konkrete saken.

Bakgrunn: Ny runde i retten for ulovlig jakt
 

Emneord: 

Siste fra Jakt

Tips til elgjakta

Her har vi samlet våre beste tips om ulike jaktformer og hvordan du lykkes på elgjakt.
Hittil i år har over 108 000 jegere gjennomført skyteprøve for å kunne gå på storviltjakt. Her er et tidligere bilde fra riflebanen til Eidanger JFF. Foto: Torgeir W. Skancke

Jegere med nesten 3 millioner obligatoriske treningsskudd i år

I tillegg har over 108.000 jegere i Norge avlagt storviltprøven i forkant av høstens jaktutøvelse.
Vi har snakket med en mesterlig tiurjeger, som gladelig deler sine beste tips med Jakt & Fiskes lesere. Foto: Atle Skjelde
Støkkjakttips:

Veien til tiurlykke

Den er skogsfugljegerens gjeveste bytte, men kan være vanskelig å komme på talefot med. Tiurspesialist Wilhelm Sønsterud (45) fra Grue Finnskog i Innlandet vet hva som skal til for å lykkes.

På forsiden nå