De tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år for ulovlig elgjakt, får en ny rettsak i Borgarting lagmannsrett for å vurdere straffeutmålingen. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

De tre brødrene som ble dømt til fengselsstraff og tap av jaktretten i Buskerud tingrett, får en ny runde i retten der straffeutmålingen skal vurderes.
22. april 2022

Tidligere i år ble tre brødre dømt til blant annet tap av jaktrett i fem år samt inndragning av våpen og annet jaktutstyr, som ATV og GPS. De ble også dømt til 90 dager i fengsel, derav 45 dager ubetinget. 

Brødrene anket straffeutmålingen da dommen kom, og i dag ble det klart at Borgarting lagmannsrett ønsker å se nærmere på straffeutmålingen. 

– Silingsprosessen over hvilke anker som slipper inn til lagmannsretten er hard. Vi tar det som et positivt signal at Borgarting lagmannsrett ønsker å vurdere straffeutmålingen på nytt, sier advokat Ketil Magnus Berg. 

Han representerer den ene av de tre brødrene. 

Allmennpreventive hensyn

Brødrene, som alle er tidligere straffedømt for ulike forhold, ble dømt for å ha felt fem elg ulovlig på forskjellige vald av Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg høsten 2020.

Også en kvinnelige jeger ble dømt for forholdet, men hun valgte å ikke anke dommen fra Buskerud tingrett, da hun fikk en noe lavere straff enn de tre mannlige jegerne. 

Buskerud tingrett la i dommen vekt på allmennpreventive hensyn, og mente straffeutmålingen måtte være streng som advarsel for andre som overveier å begå samme lovbrudd. Noe av begrunnelse var at to av brødrene ikke har rett til å inneha skytevåpen, og at ulovlig storviltjakt også regnes som økonomisk kriminalitet, da det er snakk om et betydelig inntektstap for rettighetshaver av viltet.

– Et av hovedpunktene våre er at lovbruddet brødrene straffes for, ikke er så alvorlig at man må sone i fengsel. Hadde lagmannsretten vært enig i straffeutmålingen fra tingretten, hadde de ikke godtatt anken, sier Berg.

Det er foreløpig ikke bestemt når saken berammes.

 

Siste fra Jakt

I praksis er det totalforbud mot bruk av blyammunisjon for haglejegere i Norge fra og mede 15.02.2023. Foto: Alexander Schindler
Blyforbud | 

Derfor er våtmarksforbudet et totalforbud

EU innfører nye regler for bruk av blyhagl i våtmark. Fordi «våtmark» defineres vidt, er det i praksis slutt på blyhagl i Norge.
Snart starter norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting i Hemnes. Foto: Vidar Nilsen
NM Nordisk:

Mesternes mester

21.- 22. mai går norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting av stabelen i Hemnes. Å kapre pokalen i denne grenen har mange likhetstrekk med TV-programmet «Mesternes mester».
Det er fastsatt en kvote på 7.000 kort på villrein på Hardangervidda i år. Halvparten av kortene er «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk over 2.5 år og eldre». Foto: Alexander Schindler

Slik blir villreinjakta på Hardangervidda i år

Villreinnemda har vedtatt både kvoter og vilkår for villreinjakta på Hardangervidda. Nå har Miljødirektoratet sendt ut forslag om tidligere jaktstart på høring.

På forsiden nå