De tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år for ulovlig elgjakt, får en ny rettsak i Borgarting lagmannsrett for å vurdere straffeutmålingen. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

De tre brødrene som ble dømt til fengselsstraff og tap av jaktretten i Buskerud tingrett, får en ny runde i retten der straffeutmålingen skal vurderes.
22. april 2022

Tidligere i år ble tre brødre dømt til blant annet tap av jaktrett i fem år samt inndragning av våpen og annet jaktutstyr, som ATV og GPS. De ble også dømt til 90 dager i fengsel, derav 45 dager ubetinget. 

Brødrene anket straffeutmålingen da dommen kom, og i dag ble det klart at Borgarting lagmannsrett ønsker å se nærmere på straffeutmålingen. 

– Silingsprosessen over hvilke anker som slipper inn til lagmannsretten er hard. Vi tar det som et positivt signal at Borgarting lagmannsrett ønsker å vurdere straffeutmålingen på nytt, sier advokat Ketil Magnus Berg. 

Han representerer den ene av de tre brødrene. 

Allmennpreventive hensyn

Brødrene, som alle er tidligere straffedømt for ulike forhold, ble dømt for å ha felt fem elg ulovlig på forskjellige vald av Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg høsten 2020.

Også en kvinnelige jeger ble dømt for forholdet, men hun valgte å ikke anke dommen fra Buskerud tingrett, da hun fikk en noe lavere straff enn de tre mannlige jegerne. 

Buskerud tingrett la i dommen vekt på allmennpreventive hensyn, og mente straffeutmålingen måtte være streng som advarsel for andre som overveier å begå samme lovbrudd. Noe av begrunnelse var at to av brødrene ikke har rett til å inneha skytevåpen, og at ulovlig storviltjakt også regnes som økonomisk kriminalitet, da det er snakk om et betydelig inntektstap for rettighetshaver av viltet.

– Et av hovedpunktene våre er at lovbruddet brødrene straffes for, ikke er så alvorlig at man må sone i fengsel. Hadde lagmannsretten vært enig i straffeutmålingen fra tingretten, hadde de ikke godtatt anken, sier Berg.

Det er foreløpig ikke bestemt når saken berammes.


Oppdatering: Fikk lavere straffeutmåling i lagmannsretten

Siste fra Jakt

Tips til elgjakta

Her har vi samlet våre beste tips om ulike jaktformer og hvordan du lykkes på elgjakt.
Hittil i år har over 108 000 jegere gjennomført skyteprøve for å kunne gå på storviltjakt. Her er et tidligere bilde fra riflebanen til Eidanger JFF. Foto: Torgeir W. Skancke

Jegere med nesten 3 millioner obligatoriske treningsskudd i år

I tillegg har over 108.000 jegere i Norge avlagt storviltprøven i forkant av høstens jaktutøvelse.
Vi har snakket med en mesterlig tiurjeger, som gladelig deler sine beste tips med Jakt & Fiskes lesere. Foto: Atle Skjelde
Støkkjakttips:

Veien til tiurlykke

Den er skogsfugljegerens gjeveste bytte, men kan være vanskelig å komme på talefot med. Tiurspesialist Wilhelm Sønsterud (45) fra Grue Finnskog i Innlandet vet hva som skal til for å lykkes.

På forsiden nå