De fleste jegerne er mer opptatt av jaktadgang enn pris, ifølge Statskog. Illustrasjonsfoto: Kjell-Erik Moseid

– Ingen klager på prisnivået

Ifølge fagsjef jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, har elgjaktprisene på statsgrunn fulgt utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). Prisene på småviltjakta har utviklet seg mer i takt med utviklingen i kjøpekraften i befolkningen.
03. mai 2021

– De fleste jegerne er mer opptatt av jaktadgang enn pris, understreker Breisjøberget.

Med unntak av Finnmark, kan Statskog tilby om lag det samme jaktarealet som i 2010, som tidligere utgjorde ca. 1/5 av norsk utmark.

Prisutvikling på Statskogs grunn:

Jakta har blitt billigere

Les også:

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Rødlista:

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Håp om å utrydde skrantesjuken - her er anbefalingen

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.

På forsiden nå