Annonse

Stor prisundersøkelse

Billigere rådyrjakt – press på rypeterrengene

Solemskogen JFF kan tilby unge jegere rådyr- og småviltjakt omtrent fra trappa i Oslo. Her fra den sørlige delen av terrenget, i skogområdet øst for Maridalen – 15 km fra Karl Johan!

Hvordan har prisutviklingen vært på rådyr- og småviltjakt i bynære terreng?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I Nordmarka i Oslo er Løvenskiold- Vækerø AS, en av landets største private grunneiere, en betydelig jaktutleier. Her har blant annet Solemskogen JFF leid et bynært rådyr- og småviltterreng i 25 år. Et terreng som i dag utgjør ca. 21 000 dekar.

Jaktutvalgsleder i Solemskogen JFF, John Berntzen, fremhever det gode samarbeidet med grunneier og sier seg storfornøyd med leieavtalen.

– I 2013 fikk vi sågar utvidet terrenget fra 11 000 dekar til 21 000 dekar. Dermed fikk vi også økt antall fellingstillatelser på rådyr, noe som gjenspeiles i leieprisen.

Foreningen betaler etter det Jakt & Fiske erfarer rundt 90 000 kroner i årlig leie for det drøyt 20 000 dekar store og bynære terrenget. Legges konsumprisindeksen til grunn, har leiesummen gått ned siden leieforholdet startet på 90-tallet.

– Rådyr- og småviltjakta er svært populært blant våre 1400 medlemmer. Å ha tilgang til jakt like utenfor Oslo-gryta er svært attraktivt, påpeker Berntzen.

Ingen ungdommer har økonomi til å konkurrere om sentralt beliggende jaktterreng i Rogaland, påpeker NJFFs fylkessekretær Tore Gilje.

Broket bilde

Fylkessekretær Tore Gilje i NJFF- Rogaland tegner et mer broket bilde når han skal beskrive prisleiet for småviltjakta rundt folketette Stavanger. En region som er kjennetegnet av en rekke små grunneiere.

Når rogalendingene skal på rypejakt, drar jegerne på Haugalandet i stor grad i retning Sauda og Suldal. I sørfylket søker jegerne mot Sirdalsheiene. Der ligger Njardarheim, det 800 000 dekar store fjellområdet mellom Setesdalen, Sirdal og Ryfylke.

– I Njardarheim er Statskog en målestokk, der prisleiet i stor grad følger den generelle prisutviklingen i samfunnet, sier Gilje.

I 2010 kostet et dagskort på småvilt 220 kroner, i 2020 kostet det 290 kroner.

Prispress

Fylkessekretæren fremhever likevel at dette er et svakt sammenligningsgrunnlag. Rogaland kjennetegnes nemlig av et stort prispress på småviltterrengene, der lokale leietakere overbys av firma/private aktører, når leiekontrakter er i «spill».

– Og prishoppet kan være formidabelt. Gilje uttrykker sterk bekymring for at Statskog, som er en garantist for allmennheten, skal selge seg ut som grunneier, og at private overtar. Da vil de unge jegerne bli taperne.

– Myndighetene må ivareta ungdommens tilgang på jakt. Ingen unge kan konkurrere i dette markedet, understreker Tore Gilje.

Powered by Labrador CMS