Viderefører midler­tidig prøve­ordning for jakt på jerv

Prøveordningen der det tillates å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås gjenopptas etter å ha blitt avsluttet i februar.
01. november 2018

De som tidligere har deltatt i disse prøveprosjektene slipper å søke om ny tillatelse for å benytte seg av disse metodene. Imidlertid åpnes det ikke for generell bruk av metodene. 

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som også er medlem av energi- og miljøkomiteen, er fornøyd med at ordningen gjenopptas.

– Jeg er glad for at statsråden lar prøveprosjektene på jervejakt få fortsette uten at de trenger å søke om ny tillatelse. Dette øker mulighetene for å ta ut dyrene man skal ta ut under lisensfellingen.

Bakgrunnen for ordningen er at en stor del av uttakene av jerv skjer gjennom hiuttak, som ses på som kontroversielt, dyrt og tidkrevende. Derfor ønsker regjeringen å prøve ut virkemidler som kan redusere behovet og effektivisere lisensfellingen. 

Det ble gitt tillatelse til i alt ti prøveprosjekter som fikk benytte seg av metodene da man i 2015 besluttet å midlertidig tillate kunstig lys og elektronisk overvåking. Tiltaket skulle opprinnelig vare fram til 15. februar 2018.

Ifølge tall fra Rovdata har antall jervekull økt til 57 i år. Det er 17 mer enn i 2017. Samtidig har den totale bestanden gått litt ned, fra 324 voksne individer i fjor til 307 i år.

Nå skal ordningen prøves fram til midten av februar 2019, og Miljødepartementet skal komme med en faglig anbefaling til jul i år.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå