Villsvinbestanden i store deler av det sørlige Sverige har vokst voldsomt det siste tiåret. Skadene villsvinet påfører landbruket er beregnet til 1,5 milliard kroner årlig. Illustrasjonsfoto: Thomas_Zsebok_Images/iStockphoto.

Svindyre svin

Skadene villsvin påfører det svenske landbruket er nylig beregnet til 1,5 milliarder kroner årlig. Også i Østfold fører en økende villsvinbestand til jordbruksskader.
23. februar 2018

Villsvinbestanden i Sverige har eksplodert det siste tiåret. Svenske jegere, og et anselig antall nordmenn, har begjærlig grepet denne nye jaktmuligheten. Med 100 000 felte dyr sist år, har villsvinet passert elgen i antall fellinger.

Den voldsomme bestandsveksten har en kostnadsside, beregnet til 29 000 sv.kr. i jordbruksskader for den enkelte bonde. Beregningen ble presentert på et seminar om villsvin i regi av Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala sist høst, som har foretatt en spørreundersøkelse blant drøyt 4000 svenske bønder. På landsbasis er villsvinskadene i Sverige beregnet til 1,5 milliard kroner (2015), langt høyere enn tidligere antatt. Legges kostnadene ved viltulykker til, blir regninga 1,65 milliarder. Kostnadene ved påkjørsler av villsvin er likevel ubetydelig i forhold til skadene som påføres landbruket.

Også i Norge, nærmere bestemt i Østfold, begynner en del bønder å merke resultatet av en økende bestand av villsvin, anslått til «noen hundre» i grensetraktene. 

– For oss som driver med korn- og grasproduksjon gjør villsvinet allerede stor skade, sier gårdbruker Jon Stumberg i Halden. Uten skog på eiendommen, ser han ikke potensial for utleie av villsvinjakt. 

Siste fra Jakt

Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Løvenskiold-Fossum har sagt opp alle leietakere av småviltjakt i Telemark. Nå er det uklart mod et er Skien JFF eller Telemark JFF som får tegne ny avtale med den store grunneieren. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Løvenskiold-Fossum sier opp småviltjegerne

Alle tidligere leietakere kan vinke adjø til småviltjaktavtalene sine med Løvenskiold i Telemark.

På forsiden nå