Villsvinbestanden i store deler av det sørlige Sverige har vokst voldsomt det siste tiåret. Skadene villsvinet påfører landbruket er beregnet til 1,5 milliard kroner årlig. Illustrasjonsfoto: Thomas_Zsebok_Images/iStockphoto.

Svindyre svin

Skadene villsvin påfører det svenske landbruket er nylig beregnet til 1,5 milliarder kroner årlig. Også i Østfold fører en økende villsvinbestand til jordbruksskader.
23. februar 2018

Villsvinbestanden i Sverige har eksplodert det siste tiåret. Svenske jegere, og et anselig antall nordmenn, har begjærlig grepet denne nye jaktmuligheten. Med 100 000 felte dyr sist år, har villsvinet passert elgen i antall fellinger.

Den voldsomme bestandsveksten har en kostnadsside, beregnet til 29 000 sv.kr. i jordbruksskader for den enkelte bonde. Beregningen ble presentert på et seminar om villsvin i regi av Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala sist høst, som har foretatt en spørreundersøkelse blant drøyt 4000 svenske bønder. På landsbasis er villsvinskadene i Sverige beregnet til 1,5 milliard kroner (2015), langt høyere enn tidligere antatt. Legges kostnadene ved viltulykker til, blir regninga 1,65 milliarder. Kostnadene ved påkjørsler av villsvin er likevel ubetydelig i forhold til skadene som påføres landbruket.

Også i Norge, nærmere bestemt i Østfold, begynner en del bønder å merke resultatet av en økende bestand av villsvin, anslått til «noen hundre» i grensetraktene. 

– For oss som driver med korn- og grasproduksjon gjør villsvinet allerede stor skade, sier gårdbruker Jon Stumberg i Halden. Uten skog på eiendommen, ser han ikke potensial for utleie av villsvinjakt. 

Siste fra Jakt

Trippel-NM i Målselv:

Fortsatt mulighet for påmelding til trippel-NM

Det var lenge tvil om regjeringens koronatiltak tillot å arrangere NM i Målselv også i år. Men nå blir det NM, selv med få påmeldte. Siste mulighet for påmelding er fredag 18. juni.

Håper fortsatt å bli kvitt skrantesyke

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant de viktigste tiltakene som anbefales for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda. NJFF ønsker ordinær jakt og lokal involvering.

Droner finner rådyrlammene

Droner med varmesøkende kamera har vist seg som et effektivt hjelpemiddel for å redde rådyrlam i slåtten. Og lokalforeningene har fått øynene opp for det nye hjelpemiddelet.

På forsiden nå