Annonse

– Bra med fokus på miljøkriminalitet

Tre brødrene som ble dømt til fengsel og tap av jaktrett i fem år har fått en mildere straffeutmåling etter at Borgarting lagmannsrett behandlet jegernes anke.

NJFF mener det er viktig for jegernes tillit utad at ulovlig jakt straffeforfølges.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Tre brødre som er dømt for ulovlig elgjakt ved Kongsberg høsten 2020, har fått lavere straffer etter at Borgarting lagmannsrett har behandlet ankesaken.

Blant annet ble tapet av jaktrett nedjustert fra fem til tre år, samt at inndragningskravet på kroner 10.000 per hund som ble brukt under jakta er frafalt.

– Viktig å straffefølger når det er grunnlag for det

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tar til etterretning at lagmannsretten har avgitt en noe formildende dom i saken om tyvjakt i Kongsberg.

– Vi kommenterer ikke nivået på straffeutmålingen, men mener at det er bra at myndighetene har fokus på miljøkriminalitet av denne typen og straffeforfølger der det er grunnlag for det. Jakt og jegere har stor tillit i befolkningen, og derfor er det viktig at slike lovbrudd blir straffeforfulgt slik at ikke denne tilliten svekkes, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Les også: Fikk lavere straff for ulovlig jakt

– Må få en konsekvens

Også kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog mener at det er bra at ulovlig jakt gir alvorlige følger for de involverte.

– For Statskog er det viktig ut fra preventive hensyn at ulovlig jakt får alvorlige konsekvenser. Hva som er rett straffeutmåling, ønsker ikke vi å begi oss innpå. Vi forholder oss til det lagmannsretten har kommet fram til, sier han.

Statskog ønsker ikke å kommentere selve straffeutmålingen i den konkrete saken.

Bakgrunn: Ny runde i retten for ulovlig jakt

Powered by Labrador CMS