Annonse

Digital våpensøknad:

Fortviler over rekordlang ventetid

En original koffert tilbyr rydding transport av alle delene til et fint systemvåpen. Den solide kofferten tåler også en flyreise godt.
Våpensøknader kan gå fort – og de kan ta tid. Det avhenger mest av alt hvor i landet du bor.

Saksbehandlingstiden for digitale våpensøknader i Øst politidistrikt bare fortsetter å øke.

Publisert Sist oppdatert

Mens mange som leverer digital våpensøknad andre deler av landet opplever å få svar i løpet av timer, dager eller få uker, må du ha en solid dose tålmodighet i Øst politidistrikt.

Der fortsetter behandlingstiden bare å øke.

I slutten av oktober skrev vi om rekordlange behandlingstider for digitale våpensøknader, selv etter innføring av behandlingssystemet Blink. Også da var Øst politidistrikt «verst i klassen».

For et snaut år siden, var forventet saksbehandlingstid i Øst politidistrikt fire til seks uker. Da Jakt & Fiske skrev om den lange ventetiden i oktober, hadde saksbehandlingstiden blitt mer enn seks ganger så lang.

Nå har forventet saksbehandlingstid for jaktvåpen økt ytterligere, til 25-28 uker.

For våpen til sport/konkurranse, er forventet saksbehandlingstid 33-35 uker.

– Svekker tilliten til politiet

Jakt & Fiske har vært i kontakt med flere som har sendt inn digitale søknader de venter på å få innvilget. Selv om de har våpen fra før, er fri for anmerkninger og behandlingen dermed burde gå automatisk, lar responsen vente på seg.

Regionsekretær i NJFF Østfold Ole-Håkon Heier mener den lange ventetiden påvirker tilliten til politiet.

– Vi har hatt flere runder med svært treg saksbehandling i mange år nå, sier Heier.
Han forteller at de har klaget på vegne av søkerne i flere omganger, men det kun har hatt en kortvarig effekt. Etter noen uker eller måneder, opplever de at ventetiden igjen alt for lang.
– Folk flest har kun kontakt med politiet gjennom papirarbeid, som pass eller søknad om nytt våpen. Når de opplever at systemet ikke fungerer, er dette beklagelig. Det bidrar til å svekke tilliten til politiet, sier Heier.

Politiets svar

Jakt & Fiske har gjentatte ganger vært i kontakt med både Øst politidistrikt og Politidirektoratet for å komme til bunns i de lange behandlingstidene.

Politidistriktet forklarer de økte behandlingstidene med at distriktet mottar over 11 000 våpensøknader per år, i tillegg til å ha noen av de største våpenforhandlerne i Norge.

Videre forklarer Øst politidistrikt at våpenamnestiet som ble gjennomført første halvdel av 2023 satte våpenforvaltningen under ytterligere press, selv om våpenamnestiet ble gjennomført i hele landet på en gang.

Politidistriktet sier de ikke er tilfreds med saksbehandlingstiden og at det foregår et kontinuerlig arbeid med å redusere den. Våpensøknader behandles etter eldstemannsprinsippet, altså at søknader blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn – uavhengig om de er sendt inn digitalt, på papir og gjelder jakt- eller sportsvåpen.

– Skuffende

Også fagrådgiver Vidar Nilsen i NJFF har vanskelig for å forstå tregheten i systemet.

– Det er skuffende at politiet ikke klarer å utnytte det digitale systemet de har fått. Så lenge søkere ikke har noen anmerkninger, skulle søknadene deres gå rett gjennom. Intensjonen med Blink (politiets nye digitale system for behandling av våpensøknader red. anm.) var å kunne ta unna alle de enkle søknadene om jaktvåpen, og frigjøre saksbehandlere, sier Nilsen.

Leder for juridisk forvaltningsseksjon i Politidirektoratet, Liv Aaberg Corneliussen, skriver i en e-post til Jakt & Fiske at våpenamnestiet medførte innlevering av totalt 18 653 våpen i hele landet, og at mottak av våpen og søknadsbehandling hovedsakelig ble gjort av de samme ressursene som behandler øvrige søknader. Hun skriver også at Blink så langt kun er tatt i bruk for behandling av jaktvåpensøknader.

– Det gjøres maskinelle oppslag mot folkeregister, jegerregister og politiets registre, men en saksbehandler må godkjenne vedtaket før det sendes ut. Øst politidistrikt har de samme tilgangene i Blink som alle andre politidistrikt, skriver hun.

Estimert saksbehandlingstid for søknad om erverv av jaktvåpen

Politidistrikt Saksbehandlingstider per 25. januar 2023 Saksbehandlingstidene per 23. oktober 2023 Saksbehandlingstid etter 30. november.
Agder politidistrikt1 til 2 uker4 til 6 uker1 til 3 uker
Finnmark politidistrikt1 til 2 uker4 til 6 uker4 til 6 uker
Innlandet politidistrikt3 uker24 uker21 uker
Møre og Romsdal politidistrikt2 ukerinntil 3 uker9 dager
Nordland politidistrikt3 til 4 ukerinntil 8 uker1 til 2 uker
Oslo politidistrikt4 uker6 til 20 uker12 til 16 uker
Sør-Vest politidistrikt1 til 2 ukerinntil 2 ukerinntil 2 uker
Sør-Øst politidistrikt2 til 3 ukerinntil 4 ukerinntil 2 uker
Troms politidistrikt4 til 6 uker6 til 8 uker6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt13 uker18 uker16 uker
Vest politidistrikt3 til 5 uker4 til 6 uker4 til 6 uker
Øst politidistrikt4 til 6 uker23 til 25 uker25 til 28 uker

 

 

Powered by Labrador CMS