Annonse

Mener DyreID kan forebygge sykdom – også hos mennesker

Visste du at Norge er først ute i verden med å kombinere nasjonalt ID-register for kjæledyr med data i sanntid om dyrenes diagnoser?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det er nå registrert 900.000 hunder og katter i ID-registeret DyreID. I den ferske «Kjæledyrrapporten 2022» anslås det at over 95 prosent av alle valper og over 80 prosent av alle kattunger blir ID-merket og registrert.

I tillegg drifter DyreID helseplattformen Pyramidion, som overvåker og samler inn alle diagnoser som stilles i norske dyreklinikker. Hele 94 prosent av diagnosene er registrert innen fem dager etter besøk hos veterinær.

Bente Akselsen er president i Veterinærforeningen. Hun mener Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av sykdomsdata på kjæledyr.
Bente Akselsen er president i Veterinærforeningen. Hun mener Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av sykdomsdata på kjæledyr.

– Jeg er stolt over at Norge er et foregangsland og at vi nå begynner å se nytten av å ha samlet så mye data over så mange år. Datagrunnlaget med diagnoser hos kjæledyr gir oss et unikt grunnlag for forskning på en rekke lidelser og sykdomstrender. Dyr og mennesker lever tett sammen, og disse dataene kan også få betydning for vår helse, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen til NTB.

– Dataene i DyreIDs register fremkommer tilnærmet i sanntid, og gjør at vi raskere kan oppdage spredning av smittsomme sykdommer enn andre rapporteringssystemer, sier Akselsen.

Følger med på flåtten

Kombinasjonen av ID-registeret og innsendte diagnoser kan gi verdifull informasjon om spredning av smitte. For eksempel kan hundeeiere i områder med mye flått, varsles om at de bør sjekke dyra sine godt. Det er viktig ikke bare for hundens del, men også for å forebygge flåttbitt og sykdommer hos mennesker.

Registrerte smittetilfeller av borreliose øker år for år. Foreløpige smittetall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det var 88 personer ble registrert med sykdommen i løpet av januar og februar i år, noe som er mer enn dobbelt så mye som det noen gang har vært i disse månedene.

En analyse av data fra DyreID bidra til å følge med på flåttens utbredelse. Tall viser at mars er en måned hvor det vil skje en oppblomstring av flått, og at 2023 kan bli et nytt toppår for smitte av flåttbårne sykdommer.

– Våre diagnosedata viser at Viken, Oslo og Vestland er fylker med flest stilte flåttdiagnoser. Flått forekommer i store deler av landet, men har høyest forekomst i kystnære strøk. De siste årene ser vi at flåtten har spredd seg til innlandet, skriver DyreID i Kjæledyrrapporten 2022.

Kartet fra DyreID viser at smittebærende flått nå har spredt seg så langt nord som til Tromsø. Tvedestrand var kommunen i fjor med flest stilte flåttdiagnoser.

Kan følge med på epidemier

DyreID har tidligere samarbeidet med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å levere data om epidemien av smittsom blødende diaré hos hunder i 2019.

I fjor startet også raseklubbene Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb et forskningsprosjekt i samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) for å forske på flere arvelige helseproblemer hos sine raser.

Slik Jakt & Fiske skrev om tidligere, inngår data fra Pyramidion i forskningsarbeidet.

Databasen har også vært nevnt i forbindelse med rettssaken mellom Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub som et eksempel på hvorvidt massedata skal brukes hyppigere som grunnlag i avlsarbeidet raseklubbene gjør eller ei.

Powered by Labrador CMS