Annonse
Sittende og stående skytestilling er de vanligste skytestillingene på jakt for mange jegere. Alle jegere bør derfor også trene på disse skytestillingene på banen. Treningsskyting med tofot, skytestokk og andre hjelpemidler kan også være nyttig. De som har muligheten kan med fordel også legge inn noen skudd mot løpende elg – det gir et nyttig innblikk i vanskelighetsgraden på slike skudd. Her et utvalg tips til deg som jakter med rifle og som ønsker å forbedre skyteferdighetene fram mot høsten.

Bli en bedre jaktskytter - med rifle

For storviltjegeren er det storviltprøven som angir minimumskravet til skyteferdighet. Ut over dette kravet må du selv finne dine begrensninger. Tren derfor på skytestillingene og på de avstandene du forventer å møte under jakta kommende høst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Treningstips:

  • Start skytetreningen nå – ikke vent til de siste ukene før jakta!

  • Foreta en grundig sjekk av våpen, siktemidler og utstyr.

  • Vær nøye med innskyting av jaktammunisjonen, og husk at ny ammunisjon krever ny innskyting (husk at treffpunktet ofte endres med og uten lyddemper montert, dersom du har det).

  • Tren i realistiske skytestillinger på skytebanen (og tørrtren i de ulike skytestillingene hjemme – husk klikkpatron).

  • Tren heller lite og ofte, enn mye og sjelden.

Avtrekk

Kontroller alltid at våpenet er tomt ved å trekke tilbake sluttstykket, og la sluttstykket forbli i bakre stilling når du bærer våpenet i nær­heten av andre – både på skytebanen og under pauser i jakta.

Da vil alle kunne se at våpenet ikke er ladd. Med jevne mellomrom, og spesielt ved oppstart av sesongen, bør du foreta en kontroll av våpenets tekniske tilstand. Sjekk spesielt at kikkertsiktet sitter godt fast, og at skjefteskruene er godt fastskrudd.

Med en slik innskyting vil avviket innenfor 200 meter maksimalt være ca. 5 cm fra siktelinjen. Man kan da sikte midt på målet ved alle aktuelle skyteavstander på storvilt, og treffe med et akseptabelt avvik uten å forlegge siktepunkt eller justere siktet.

Her er hoved­regelen at europeiske sikter vanligvis har 1 cm pr. knepp. Amerikanske sikter har vanligvis 1⁄4 dels tomme, dvs. ca. 0,7 cm pr. knepp. Lær deg også hvilken vei du skal vri på justeringen for å stille treffpunktet opp, ned, høyre og venstre.

På skytebanen vil det kunne bli litt problemer med «mirage» (varmedis) fra dem­peren, noe som kan gjøre det vanskelig å se målet klart i kikkert­siktet. Vær oppmerksom på at treffpunktet kan variere en god del ved skyting med og uten demperen påmontert.

Det viktigste ved all rifleskyting er avtrekket. En godt trent skytter har en hurtig, men likevel jevn og myk fingerbe- vegelse som knapt merkes. Den utrenede og skuddredde rykker av skuddet med «halve» kroppen. Det siste med- fører stor munningsbevegelse i avtrekket og følgelig et dårlig skudd. Avtrekket skal være stødig, kontrollert og bestemt.

Skal du jakte med demperen påmontert, skal den også sitte på under innskyting.

Normalt vil dette være den laveste stillingen man har fri sikt fra. For ekstra støtte kan du i liggende skytestilling bruke påmontert tofot på våpenet eller jaktsekk som anlegg. Utnytt terrengets beskaffenhet.

Det kan med fordel benyttes støtte/skytebenk/anlegg for å få en mest mulig presis innskyting. Den vanligste innskytingsavstanden er 100 m. Har du kun tilgang på 100m bane, men ønsker å skyte inn på lengre hold, kan du skyte inn med treffpunkt ca. 4 – 5 cm over midten på 100 m, noe som tilsvarer en innskyting «midt i» på ca. 170 meter. Dette er normal kulebane for vanlige kaliber egnet til storviltjakt, med mindre variasjoner.

Høyre albue bør kunne støtte seg på høyre kne. Har du rem på geværet, pass på at den henger over venstre arm, slik at den ikke forstyrrer skytingen. Dette er kanskje den mest brukte skytestillingen under jakt.

De fleste storviltjegere bruker i dag kikkertsikte da det gir åpenbare fordeler framfor andre siktemidler. Fordelene ligger i forstørrelsen, forsterkningen av lyset og at selve siktingen blir enklere. Sett deg inn i hvordan det justeres. For eksem­pel er det greit å vite hvor mye siktet flytter seg pr. knepp på 100 m.

Stående er den beste stillingen å bruke på dyr i bevegelse, men bør bare brukes på relativt korte avstander. Tren inn en god stående skytestilling. Kroppstyngden skal være godt fordelt på begge bein og med kroppen i god balanse.

Fordelen med en lyddemper er først og fremst at lyden dempes slik at faren for hørselskader reduseres, samt at rekylen blir svakere. På den negative siden kommer økt lengde og tyngde på våpenet, noe som ofte løses ved å korte ned pipa.

Du må kunne dreie noe til sidene uten å komme ut av balanse. Sam­menlignet med «frihåndsskytteren på bane» må du ved skyting på frihånd ha tyngden mer framover og vendt mot målet. Utgangsstillingen for stående skyting på jakt, (eller for løpeelgskyting på bane), kan være som på bildet.

Sørover i Europa og i Afrika er bruk av skytestokk en selvfølge for mange jegere. De seinere årene har det også blitt langt vanligere å benytte slike hjelpemidler også her hjemme. Det finnes et utall varianter – alt fra en enkel kjepp som du kan lage selv, til mer «avanserte» utgaver med to eller tre bein. Skytestokkene

Ved oppskyting til Storviltprøven er det tillatt å bruke reim, men ikke anlegg. På jakt anbefales det at du bruker de hjelpe­ midler som er tilgjengelige, og et hovedprinsipp under jakt bør være å skyte i den stillingen man holder våpenet mest stødig.

i handelen er som regel sammenleggbare eller teleskopiske, slik at de kan til­ passes både sittende og stående skyting. På lik linje som du trener på de ulike skytestillingene, bør du også trene på bruk av skytestokk før du reiser på jakt.

En god sittestilling er en praktisk og grei skytestilling. Du bør sitte på et stødig underlag, for eksempel en stubbe eller en tue som rekker deg omtrent til knærne. Sitt på underlaget og innta en passe bred fotstilling. Venstre albue har støtte på venstre kne, med albuen i omtrent 90 graders vinkel og et godt grep om forskjeftet.

Pusteteknikk

Sikteteknikken på rifle kan deles inn i fire faser:

  1. Før våpenet i anlegg.
  2. Grovsikt mot målet. Trekk pusten et par ganger.
  3. Slipp pusten ut og hold pusten (max. 3 – 5 sek.). Finsikt og øk presset mot avtrekkeren etter hvert som siktet nærmer seg målet.
  4. Når siktet ligger riktig, trekk av uten å nappe.

For en jeger er det en stor fordel å lære seg å sikte med begge øynene åpne. Det byr vanligvis ikke på større problemer ved skyting med rifle, men det er ikke en like avgjørende faktor ved rifleskyting som ved hagleskyting.

Dersom du sikter for lenge før avtrekk, vil du bli sliten i øynene. Da bør du avbryte siktingen og avlaste øyet noen sekunder før du starter innsikting på nytt. Det samme gjelder pusten -holder du pusten for lenge vil du bli urolig – trekk da pusten et par ganger og start på nytt.

Sikter du for lenge blir du sliten i øynene. Det samme gjelder om du holder pusten for lenge. Start prosessen på nytt.

Øvelsesskyting hjelper!

En undersøkelse (Bedre jakt, NJFF) viser at ett av ti førsteskudd mot elg er et bomskudd eller et skadeskudd!

Samtidig vet vi at øvelsesskyting reduserer antall bomskudd eller skadeskudd betydelig. De følgende fire momentene er rettet mot elgjakt, men kan overføres til all jakt med rifle. Følg dem!

1. Skudd i fart

Skudd mot elg i fart gir nær tre ganger så stor sjanse for bomskudd eller skadeskudd. Legg opp jakta slik at du kan skyte på dyr i ro.

2. Skuddavstand

En middels jeger må holde seg til skuddav- stander under 70 meter på elg i ro for å ha tilstrekkelig sikker- het på å treffe godt. På elg i sakte fart må skuddavstanden reduseres vesentlig. Legg opp jakta slik at du får kjente avstander innenfor de grensene som gjelder for dine ferdigheter.

Jaktfelt og elgskyting er ypperlig trening for deg som vil bli en bedre skytter. Jaktfelt består av 30 skudd, og det skytes mot 6 – 10 forskjellige dyrefigurer på ulike hold, henholdsvis liggende, sittende og stående. Elgskyting foregår på 100 meter mot elgfigur. Det skytes mot stillestå­ende figur i sittende og stående skytestilling, samt mot løpende elgfigur. En konkurranse består av 15 eller 20 skudd. Deltar du på et jaktfeltstevne etter 31. mars, vil du få godgjort skuddene som de 30 obligatoriske tre­ningsskuddene som må avlegges før storviltprøven.

3. Siktepunkt og vinkel på elgen

Sikt mot hjerte- og lungeom- rådet på elgen. Dødelig område er her seks ganger bredere enn ved skudd mot nakke.

4. Øvelsesskyting hjelper

Øv i de skytestillingene du bruker under jakt, og bli kjent med de ferdighetene du har som skytter.

Powered by Labrador CMS