Annonse

Flyttet vernet elv uten søknad eller nabovarsling

Slik ser det ut etter at elveløpet er rettet ut.

I Tjeldsund kommune i Troms er ei vernet elv flyttet. – Saken er behandlet av venner og kollegaer i kommunen. En farse, sier Erling Antonsen, en av naboene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I 2010 søker Arnljot Dybvik Tjeldsund kommune (tidligere Skånland kommune i Troms) om dispensasjoner fra plan- og bygningsloven. Han ønsker å bygge fire utleiehytter på egen eiendom.

To av hyttene skal ligge ved Rensåvannet, de to andre ved sjøen. Hyttebyggingen ved sjøen avslås av Fylkesmannen.

– På kommunalt nivå er saken behandlet av venner og kollegaer, mens klager fra naboer og Naturvernforbund er ubehandlet, sier Erling Antonsen.

Stillelva – som er en sidebekk til det anadrome og varig vernede Rensåvassdraget – renner gjennom eiendommen og ut i Rensåvannet.

Uten videre søknad eller nabovarsel flytter Dybvik elveløpet til Stillelva med gravemaskin i rundt 100 meter og fjerner all kantvegetasjon. Alt for å gi plass til hyttebygging.

Det nye bekkeløpet legges kloss til naboeiendommene.

Kommunen, der Dybvik for øvrig er ansatt som arbeidsleder, gir dispensasjon for å flytte Stillelva (et allerede utført tiltak), samt for å bygge ny hytte der elva tidligere rant.

Saksbehandler er Dybviks egen sjef.

Det glatte lag

Vedtaket påklages av berørte naboer og Naturvernforbundet i Troms. Saken sendes til Fylkesmannen.

I 2019 opphever Fylkesmannen i Troms og Finnmark Skånland kommunes vedtak, som sendes i retur for ny behandling.

Fylkesmannen gir saksbehandlingen det glatte lag og påpeker at vedtaket er i strid med plan- og bygningsloven, har flere saksbehandlingsfeil, er mangelfullt begrunnet og utredet.

Tiltaket er også i strid med forbudet i kommunedelplanens arealdel mot tiltak i 50- metersbeltet langs Rensåvassdraget.

Samtidig ber Fylkesmannen om at kommunen må klargjøre habilitetsspørsmål, og at klager fra naboer og Naturvernforbund må vurderes.

Stillelva, slik det så ut langs elva før omlegging. Fotografen står midt på elva og tar bilde begge veier.

Stilleelva ødelagt

Kommunen bryr seg tilsynelatende lite om Fylkesmannens begrunnelse og sender den gamle saken tilbake til ny behandling i planutvalget. Med ny saksbehandler, åpner kommunen på ny for å gi Dybvik de nødvendige dispensasjoner.

Saken sendes på høring: Fylkesmannen, NVE, Fylkeskommunen, Naturvernforbundet, Renså Utmarkslag og samtlige fem naboer går mot kommunens innstilling.

Fylkesmannen sier bl.a. i sitt høringssvar at Stillelva antas å være helt eller delvis ødelagt som gyte- og oppvekstområde for ungfisk. Fylkesmannen anbefaler kommunen å avslå den delen av søknaden som gjelder omlegging av Stillelva.

Naturvernforbundet i Troms krever at Stillelva tilbakeføres til sitt opprinnelige elveløp. Renså Utmarkslag mener flytting av elveløpet i det vernede vassdraget strider mot gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Korrupt saksbehandling

Saken, som tidligere er omtalt i Harstad Tidende, behandles på ny i kommunen med en tredje saksbehandler, som innstiller på at Stillelva ikke kan flyttes og at det ikke kan bygges hytte i området.

Kommunen velger å utsette saken til området er befart med sektormyndigheten i juni 2020.

Erling Antonsen er en av naboene til eiendommen. Han beskriver saksbehandlingen som korrupt.

– På kommunalt nivå er saken behandlet av venner og kollegaer, mens klager fra naboer og Naturvernforbund forblir ubehandlet. En farse.

Antonsen mener det er vanskelig å skjønne hensikten med befaringen i juni: Det som skulle vært befart eksisterer ikke lenger. All kantvegetasjon er fjernet, elva er flyttet og området er totalforandret.

Å ta seg til rette og fjerne kantvegetasjon og flytte en liten fiskeelv i et vernet vassdrag uten søknad og nabovarsel må oppfattes som miljøkriminalitet, påpeker Antonsen.

– Her satses det åpenbart på at det skal være mulig å få både tilgivelse og tillatelse hos venner og kollegaer i kommunen, sier han.

Enhetsleder Jan Egil Strand i Tjeldsund kommune, som var første saksbehandler, ønsker ikke å gi kommentarer utover at saken er under behandling og ligger til politisk avgjørelse.

Jakt & Fiske har også vært i kontakt med leder i planutvalget, Laila Benjaminsen. Hun ønsker ikke å uttale seg i sakens anledning. Heller ikke Arnljot Dybvik ønsker å gi noen kommentarer.

Powered by Labrador CMS