Annonse

Prisen på rypejakt

– Liten del av totalkostnaden

– Jaktkortet utgjør en liten del av totalen jegerne betaler for å jakte, sier daglig leder i Trysil Fellesforening, Dag Arne Berget.

Drøyt 43 000 jegere dro til fjells med rype i blikket sist høst, i det som regnes som den store folkejakta. Jaktkortet utgjør en liten del av utgiftene for rypejegeren, og er rimelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Lengst i nord opplyser utmarksleder Einar Asbjørnsen i Finnmarkseiendommen (FeFo) at prisene reguleres etter konsumprisindeksen, med mindre styret gjør endringer i prisene med særskilte vedtak.

I 2010 kostet et dagskort i såkalt “tilreisende kommune” 160 kroner, mens prisen ti år seinere var steget til 315 kroner. For finnmarkinger som jaktet i hjemstedskommunen, kostet et sesongkort 115 kroner i 2010 og 355 kroner i 2020.

For et sesongkort for hele Finnmark betalte finnmarkinger 500 kroner i 2010 og 1025 kroner i 2020.

– Vi har for øvrig også gratis jaktkort til førstegangsjegere i kategorien sesongkort hjemkommune for de som bor i Finnmark. Videre har vi svært rabatterte jaktkort til ungdom under 20 år; 80 prosent rabatt om du bor i Finnmark og 260 kroner for sesongkort som dekker hele Finnmark om du bor utenfor, sier Einar Asbjørnsen.

Faste småviltjegerne i Trysil kjøper kort hvert år, uansett vilttetthet.

Store forskjeller

Landets nær 100 fjellstyrer regulerer priser på jakt og fiske med prisrammer nedfelt i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Selv om de fleste av landets fjellstyrer ikke ligger på pristoppen, finnes det store forskjeller.

Prisrammen skal ta høyde for det beste jakt/fisketilbudet i det mest tilrettelagte og godt forvaltede området, men merk at prisene på elg og hjort ikke omfattes av prisrammene.

Hvis vi bruker utenbygds jaktkort for rype/ skogsfugl i Engerdal statsallmenning som priseksempel, landets største statsallmenning, får vi følgende prisutvikling:

2010: Sesongkort for rype/skogsfugl, 1200 kroner. Dagskort, 150 kroner. Ukekort, 800 kroner.

2020: Sesong- og dagskort ikke solgt pga. lav rypeproduksjon. Ukekort, 1200 kroner.

Vi har et fornuftig prisnivå i allmenningen, mener daglig leder Ole Opseth i Engerdal fjellstyre. Landets største statsallmenning er på hele 1,8 millioner

Knapphetsgode

Daglig leder Ole Opseth i Engerdal fjellstyre fremhever at de har vært opptatt av god forvaltning i mange år.

– Dersom det er grunnlag for det, forhåndsselger vi kort for en begrenset periode i september med søknadsfrist ca. 1. april. Ytterligere salg av jaktkort og kvoter bestemmes etter augusttakseringen.

Opseth mener prisnivået er fornuftig i allmenningen, som kjennetegnes av store og skrinne areal. Rypejakta er populær, og tilgangen har blitt et knapphetsgode.

– I hvert fall hvis vi måler etter interessen vi registrerer hos oss. I gjennomsnitt feller rypejegerne en halv fugl per dag, forteller Ole Opseth, som tilføyer at harejakt med hund også er populært i den store allmenningen, som utgjør hele 1,8 millioner dekar.

Trofaste kunder

Trysil Fellesforening er en overbygning av ni lokale JFF i Trysil, som administrerer rundt 830 000 dekar småviltterreng – i hovedsak skogsterreng, men også noe fjellterreng.

– Lokale jegere og jegere med fritidseiendom i Trysil er en veldig stabil jegermasse; de kjøper kort hvert år uansett. Kortsalget til øvrige utenbygdsboende varierer fra år til år etter variasjoner i vilttilgangen, opplyser daglig leder i Trysil Fellesforvaltning, Dag Arne Berget.

Mesteparten av terrenget ligger utenfor de to etablerte ulverevirene i Trysil. Fellesforeningen har også merket noe økt etterspørsel fra harejegere, som søker seg bort fra terreng med ulv.

– Jaktkortet utgjør en liten del av totalen jegerne betaler for å jakte, understreker Dag Arne Berget.

Slik har prisutvikling vært for utenbygds:

2010: Sesongkort/medlem, 1300 kroner. Ukekort, 950 kroner. Dagskort, 300 kroner

2020: Sesongkort/medlem, 2000 kroner, Ukekort, 1350 kroner. Dagskort, 380 kroner.

Powered by Labrador CMS